romanian english

Dan Constantin MÂȚĂ: Evoluții recente în procesul de codificare a normelor dreptului administrativ român

Rezumat: Codificarea normelor dreptului administrativ se află în prezent într-o altă etapă. Perspectiva asupra procesului de codificare a cunoscut o continuă evoluție care se înscrie în fenomenul general de sistematizare și de simplificare a dreptului. Dificultățile procesului de codificare sunt acceptate în mod unanim mai cu seamă pentru normele de drept substanțial. Codificarea procedurii administrative este considerată mai fezabilă ea beneficiind și de avantajul modelului unui proiect de codificare a procedurii administrative a Uniunii Europene. În primăvara anului 2016, Guvernul României a optat pentru codificarea cu prioritate a normelor de drept substanțial aprobând tezele prealabile ale proiectului unui Cod administrativ. Prezentul articol urmărește aceste evoluții ale procesului de codificare prin raportare la opiniile exprimate în doctrina recentă de drept administrativ. 

Cuvinte cheie: drept administrativ, codificare, sistematizare, teze prealabile


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0958 sec.
292087348