romanian english

Carmen MOLDOVAN: Succinte considerații referitoare la propunerea României...

Rezumat: Recent, România, prin Ministrul Afacerilor Externe a lansat propunerea de instituire a unei Curți Internaționale împotriva Terorismului, o inițiativă la care Spania s-au alăturat. Motivată de proliferarea actelor de terorism și de necesitatea de a le combate în mod eficient prin mijloace juridice de drept penal internațional, propunerea subliniază elementele esențiale pentru înființarea și funcționarea unei astfel de instanțe internaționale și  poate fi considerată o provocare în contextul internațional actual. Lucrarea de față își propune în primul rând prezentarea principalelor caracteristici ale noii instanței, astfel cum sunt acestea menționate în comunicatele oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe, în scopul diseminării informațiilor referitoare la propunerea României, precum și abordarea principalelor dificultăți pe care un astfel de proiect ambițios trebuie să le depășească atât din perspectiva reglementărilor prezente cât și a  atitudinii viitoare a statelor față de ea. Ideea centrală a demersului este de a pune în discuție întrebarea dacă înființarea unui nou organism jurisdicțional internațional specializat în acte de terorism ar putea fi considerată o ingerință în competența Curții Penale Internaționale sau o proliferare inutilă a instanțelor internaționale ce ar putea avea ca rezultat crearea de mijloace ineficiente de combatere a actelor de terorism.

Cuvinte-cheie: drept internațional penal, competență, definiția terorismului


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0812 sec.
292087348