romanian english

Carmen MOLDOVAN: Analiza dreptului de azil în cazul lui Julian Assange ...

Rezumat: În opinia Grupului de lucru cu privire la detenția arbitrară (Working Group on Arbitrary Detention), dreptul la azil este un drept inalienabil, iar în cazul domnului Julian Assange, privarea de libertate este arbitrară și contravine articolelor 9 și 10 din Declarația universală a drepturilor omului și articolelor 7, 9 alin. 1, 9 par. 4, 10 și 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. În consecință, Grupul de lucru a solicitat guvernelor Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii să evalueze situația domnului Assange, să îi asigure siguranța și integritatea fizică, să îi faciliteze exercitarea dreptului la libertatea de circulație într-o manieră adecvată și să îi asigure respectarea tuturor drepturilor garantate de normele internaționale cu privire la detenție. Prezenta lucrare își propune să facă o prezentare succintă a elementelor de fapt ale cauzei și a situației particulare a domnului Assange, să explice argumentele reținute de către Grupul de lucru și să sublinieze elementele inovatoare ale interpretării din această cauză, referitoare la legătura dintre dreptul de azil, condițiile de acordare a acestuia, efectele pe care le produce și implicațiile asupra dreptului la liberă circulație, precum și posibilitatea aplicării de ingerințe legale.

Cuvinte-cheie: dreptul de azil, detenție arbitrară, libertate de circulație


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0970 sec.
292087348