romanian english

Lucia IRINESCU: O nouă lege a adopției: o șansă în plus spre o familie fericită

Rezumat: Instituția adopției a fost reglementată din cele mai vechi timpuri. Dintotdeauna, adopția a fost privită ca o soluție de întregire a familiei, atât din perspectiva adoptatului, cât și din cea a adoptatorului. În contextul social actual, rolul adopției a căpătat o altă dimensiune, în sensul că numărul copiilor care așteaptă să fie adoptați a crescut semnificativ, proporțional cu numărul copiilor abandonați. Potrivit ultimelor statistici oficiale, 60.000 de copii se află în sistemul de protecție specială, așteptând să fie dați spre adopție sau să fie încredințați unei familii care dorește să îi crească. Toate acestea pentru că legislația în materia adopțiilor era mult prea anevoioasă.

Cuvinte cheie: adopție internă, adopție internațională, legislație, procedura adopției.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0828 sec.
292087348