romanian english

Maria Ioana MICHINICI: Când (nu) există pluralitatea intermediară de infracţiuni? - specificul reglementării prevăzute de art. 44 alin. (1) Cod Penal - (I)

Rezumat: Articolul analizează conţinutul normativ al art. 44 alin. (1) Cod penal  – pluralitatea  intermediară – din  necesitatea unei corecte determinări a sferei situaţiilor/cazurilor pe care textul legal o acoperă, insistându-se pe problemele de departajare între formele sub care se poate manifesta instituţia pluralităţii de infracţiuni. Tangenţial, sunt menţionate şi unele aspecte referitoare la sancţionarea pluralităţii intermediare (problemele ridicate în materia tratamentului penal aplicabil urmând a fi analizate într-o continuare a prezentului articol).

Cuvinte-cheie: pluralitate de infracţiuni; pluralitate intermediară; condamnare definitivă la o pedeapsă neexecutată sau executată parţial; neîntrunirea condiţiilor prevăzute de lege pentru starea de recidivă; infractor - persoană fizică; infractor – persoană juridică.      


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0815 sec.
292087348