romanian english

Dan MÂŢĂ: Perspective ale reglementării tehnicilor speciale de investigare utilizate în materia securităţii naţionale

Rezumat: Protejarea securității naționale a României se realizează printr-un complex de activități, inclusiv colectarea, verificarea și informațiile necesare pentru prevenirea și reprimarea oricărei acțiuni de recuperare, informații care pot fi o amenințare la adresa securitatea națională. Legislația română pentru tehnici speciale de investigare utilizate în Securitatea națională este în deficit de două decenii. Text cu relevanță imediată în această problemă, și anume articolul 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a România, este subiectul unor controverse greu de acceptat, având în vedere importanța relațiilor sociale care se referă.

Cuvinte cheie: tehnici speciale de investigare, securitate națională.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0935 sec.
292087348