romanian english

Marius BALAN: Constituantul român şi integrarea politică a individului şi societăţii

Rezumat: Această lucrare examinează, în conformitate cu cadrul conceptual al teoriei integrării Rudolf Smend, rolul de legislatorilor constituționali ai României  în procesul de integrare politică a indivizilor și societății în cadrul comunității statale. Principala ipoteză a acestui studiu este că abordarea de integrare oferă o vedere mai utile și exacte în înțelegerea și explicarea atât realizările și eșecurile din istoria constituțional românesc.

Cuvinte cheie: constituționalism, de integrare politică, de reprezentare parlamentară, forma de guvernare, istorie constituțional, secularism


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0805 sec.
292087348