romanian english

Nicolae-Horia ŢIŢ: Restrângerea executării, incident cu privire la executare silită reglementat de noul cod de procedură civilă

Rezumat:Cu caracter de noutate, Codul de Procedură Civilă reglementează instituţia restrângerii executării silite, incident care poate apărea în cazul în care sunt urmărite silit mai multe bunuri, mobile sau imobile, a căror valoare este vădit disproporţionată faţă de valoarea creanţei a cărei executare se face. Reglementarea este însă una lapidară, lăsând loc de interpretări şi creând posibilitatea exerciţiului abuziv al acestui drept. Textul de lege este neclar în special în ceea ce priveşte stabilirea cerinţei disproporţiei vădite şi cu privire la momentul până la care se produce efectul specific restrângerii, respectiv acela de suspendare a executării celorlalte bunuri urmărite ale debitorului.

Cuvinte cheie: executare silită, restrângere, disproporţie vădită, suspendare.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0860 sec.
292087348