romanian english

Mihai DUNEA: Constante şi modificări în structura cauzei speciale de nepedepsire întemeiată pe relațiile de căsătorie ori de rudenie ale infractorului, în cazul incriminării nedenunțării unor infracțiuni contra siguranței statului ... (II)

Rezumat:  Prezentul articol constituie a doua parte a studiului referitor la impunitatea decurgând din calitatea de soț ori rudă apropiată, respectiv din aceea de membru de familie a infractorului care nu denunță o infracțiune contra siguranței statului şi infractorul care a comis acea infracțiune contra siguranței statului, aspect cercetat comparativ în Codul penal român de la 1968 şi în noul Cod penal român, din 2009. Prima parte a acestui articol a fost publicată în numărul precedent al revistei, iar partea finală, referitoare la efectele erorii de drept asupra aspectului cercetat, va fi publicată în viitorul număr. În cadrul de față, autorul a urmărit să surprindă efectele juridice produse de eroarea de fapt asupra calității care determină impunitatea în cazul infracțiunii analizate. Au fost luate în vedere atât ipotezele de eroare obişnuită, în sens firesc, cât şi acelea de eroare în sens invers, fiind inventariate şi argumentate soluțiile cele mai adecvate ale situațțiilor astfel conturate.

Cuvinte cheie: impunitate; nedenunțare; infracțiuni contra siguranței statului; Cod penal român din 1968; nou Cod penal român din 2009; eroare de fapt asupra unei calități a persoanei.

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0983 sec.
292087348