romanian english

Carmen Tamara UNGUREANU: Reprezentarea în actele juridice civile, potrivit reglementărilor din Codul Civil în vigoare

Rezumat: Reprezentarea în actele juridice civile este reglementată în art. 1295-1314 C. civ. În studiul de față sunt analizate diferitele feluri de reprezentare, în accepțiunea dată acestora de către legiuitor în Codul civil, condițiile reprezentării și efectele acesteia, făcându-se trimitere și la doctrina anterioară Codului civil din 2009. 

Cuvinte cheie: reprezentarea, actul juridic civil, mandatul


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0835 sec.
292087348