romanian english

George-Claudiu PUPĂZAN: Analiza noţiunii de funcţionar public din perspectiva actualului şi noului Cod Penal

Rezumat: În dreptul penal român, noțiunea de funcționar public are un sens foarte larg, incluzând toate categoriile de persoane care activează în administrația publică, atât funcționari publici și angajați obișnuiți. Funcționarii publici sunt obligați să își exercite atribuțiile în mod corect și prompt în interesul cetățenilor. Acesta este motivul pentru legea penală protejează prestigiul funcționarilor publici, dar stabilește măsuri severe în cazul în care încalcă legea.

Cuvinte cheie:  funcționar public, drept penal român, drept administrativ român


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0930 sec.
292087348