romanian english

Ancuţa Elena BALAN: Aspecte privind modificarile din Codul de procedură penală realizate prin Legea 356/2006 şi prin O.U.G.60/2006

Rezumat: Legea nr. 356 /2006 şi OUG. nr. 60/2006 au adus o serie de modificări legislaţiei procesual-penale, menite să reducă premisele pentru abuzuri şi să crească operativitatea activităţilor desfăşurate în cadrul procesului penal. Unele dintre aceste modificări constau în reglementări total diferite faţă de cele anterioare, altele au schimbat unele aspecte (pentru creşterea operativităţii procesului penal), iar o a treia categorie de modificări constă în unele precizări menite să clarifice şi să faciliteze desfăşurarea activităţilor procesuale. O schimbare substanţială a survenit în materia plângerii prealabile; dacă, anterior, plângerea prealabilă se putea adresa şi direct instanţei, în prezent plângerea prealabilă se adresează doar organului de urmărire penală, pentru a se evita încărcarea inutilă a instanţelor. O altă modificare importantă (ce corespunde modificărilor din Codul penal privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice) este introducerea dispoziţiilor procesuale privind procedura de tragere la răspundere penală a persoanei juridice, instituindu-se şi măsuri preventive aplicabile persoanei juridice. O măsură menită să crească operativitatea procesul penal este cea prin care s-a eliminat posibilitatea restituirii cauzei pentru completarea urmăririi penale, atunci când procesul penal se află deja în faza de judecată; evident, o asemenea prevedere duce la evitarea prelungirii nejustificate a procesului penal şi responsabilizează instanţa de judecată cu privire la procedura de administrare a probelor. În cadrul modificărilor ce constituie doar precizări menite să optimizeze procesul, am observat, de exemplu, faptul că acum codul prevede că, în faza de judecată, întrebările între participanţii la proces se pot pune şi nemijlocit. Apreciem că sunt utile schimbările aduse prin actele normative analizate şi ne exprimăm opinia că normele dreptului procesual penal trebuie şi pe viitor  modificate, deoarece mai sunt aspecte care trebuie îmbunătăţite. 

Cuvinte cheie: proces penal, plângere prealabilă, Codul de procedură penală, strămutare, persoană juridică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0728 sec.
292087348