romanian english

Mirela Carmen IACOB: Aspecte teoretice şi practice privind discriminarea persoanelor infectate HIV/SIDA

Rezumat: Tinerii HIV-pozitivi sunt adesea supuși discriminării, care îi împiedică pe mulți dintre ei să meargă la școală, să obțintă asistență medicală necesară, să obțină slujbe sau chiar informații cu privire la starea lor medicală. Persoanele HIV pozitive poate fi refuzate de locuri de muncă în mod arbitrar, deoarece legea română prevede testarea medicală obligatorie pentru o mare varietate de locuri de muncă. Un număr mic de copii care trăiesc cu HIV participă la orice formă de școală și cei care o fac riscă ostracizarea, abuzul profesorilor și alți studenți și chiar exmatricularea dacă statutul lor HIV pozitiv devine cunoscut. Încălcarea confidențialității este o practică comună și rareori pedepsită, în ciuda consecințelor adesea grave, pe care le au astfel de încălcări pentru copii și familiile lor. Autoritățile române rar asigură aplicarea legislației care interzice discriminarea împotriva persoanelor care trăiesc cu HIV. Nivelul informării și capacitatea societății de a răspunde la provocarea HIV / SIDA în România trebuie să fie îmbunătățită prin campanii de informații și de sensibilizare, în scopul de a crea un flux pozitiv pentru respectarea drepturilor și egalitatea de tratament pentru persoanele care traiesc cu HIV / SIDA și trebuie să se facă eforturi pentru a elimina atitudinile discriminatorii.

Cuvinte cheie: tineri HIV-pozitiv, discriminare, reglementări prohibitive


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0843 sec.
292087348