romanian english

Claudia Antoanela SUSANU: Situaţia generală a pieţei, a agenţilor economici şi comportamentul organizaţional al angajatorilor şi al angajaţilor în contextul procesului de integrare al României în Uniunea Europeană

Rezumat: Articolul analizează aspecte actuale privind situația generală a pieței, a agenților economici și comportamentul organizațional al angajaților și angajatorilor. Studiul pune accentul asupra unor aspecte fundamentale precum: strategiile firmelor în contextul legislativ,  creșterea concurentei , creșterea pieței de desfacere, necesitatea certificărilor privind standardele de calitate, nevoia de flexibilitate a firmei, interesul crescut al firmelor din afara Uniunii pentru români,  creșterea nivelului şi calității cererii interne, fluctuații ale nivelului șomajului, existența unei strategii de piață pe termen mediu şi lung, apariția companiilor multinaționale, posibilitatea relocării afacerilor în şi din România, modificarea salariilor şi mișcările de personal.

Cuvinte-cheie: piață, eforturile companiilor, angajatori și angajați.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0833 sec.
292087348