romanian english

Maria Laiu-Tincu:The property right in the light of the ECHR Convention..

DOI: 10.47743/jss-2023-69-2-12

Abstract: The present study proposes an analysis of the dimension of property rights in the national fiscal plan, through the lens of supranational law, the ECHR Convention-Protocol no. 1, which regulates this fundamental right in article 1. We believe that we are in the presence of a phenomenon of erosion of property rights through the „excessive” taxation of patrimony, an aspect that cannot be ignored. Thus, we ask whether this limitation is legitimate or not in the context of the relativization of property rights at the legislative level.

Keywords: property righ; taxation; legal limits; fundamental rights; fiscal plan.

References

Bălan M., Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015

Bîrsan C., Convenţia europeanǎ a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucureşti 2010

Bufan R., Tratat de drept fiscal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

Collet M., Droit fiscal, Editeur Presses Universitaire de France, 2007

Costaş C.F., Drept fiscal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Costea I.M., Premisele bugetare ale autonomiei locale și ale descentralizării, în Analele

Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tomul LXVI, nr. 1/2020, pp.325-341, [online]

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, rev. şi ad., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2023

Costea I.M., Ianus Quadrifrons, păzitor neiscusit al legalității în materia impunerii persoanei fizice, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Științe Juridice, pp. 199-200, http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-11

Costea, I.M., Ilucă, D.M., Cain, Abel și Codul fiscal... sau despre truda pâmântului ca faptgenerator al impunerii, în Tax Magazine, nr. 2/2022, pp. 109-115

Costea I.M., Ilucă, D.M., Despre prezumţii în legislaţia şi jurisprudenţa fiscală, în TaxMagazine, nr. 1/2023, pp. 37-48

Dănișor D.C., Drept instituțional și instituții politice, Editura C. H. Beck, București, 2007

Dobrinesc, L., Reglementarea tratamentului fiscal al veniturilor din constituirea unor dezmembrăminte ale drepturilor de proprietate, în Curierul fiscal, nr. 5/2013, pp. 222-225

Duca, E., Codul fiscal comentat și adnotat, Editura Universul Juridic, București, 2022

Ene, M., Drept fiscal, Editura Solomon, Bucureşti, 2023

Mack, E., The natural right of property. Social Philosophy and Policy, 27(1), 2010, pp. 53-78, doi: https://doi.org/10.1017/S0265052509990033

Malherbe P., Elemente de drept fiscal internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017

Masbernat P., Human rights in tax matters before the Chilean courts and its constitutional fundamentals , în Review of International and European Economic Law (RIEEL), vol. 2, nr. 3/2023 [online]

Minea M.Ş., Costaş C.F., Dreptul finanţelor publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Mitu, N. E., Noi modificări aduse în aplicarea impozitului asupra veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal sau „anul şi modificarea”, în Curierul fiscal, nr. 2/2008, pp. 25-31

Niculeasa M.-I., Summa fiscalis. Tratat de drept financiar şi fiscal, Editura Universul Juridic, București, 2011

Radu R.H., Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Rusu I., Consideraţii privind dreptul de proprietate privată [online]

Sudre F., Marguénaud, J-P., Andraintsimbazovina, J., Gouttrnoire, A., Levinet, M., Marile hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2016

Sudre F., Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Bucureşti, 2006 Șaguna D.D., Radu D.I., Drept fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale, ed. V-a,Editura C.H. Beck, București, 2020

Şova D., Drept fiscal, Editura Solomon, Bucureşti, 2015

Toader T., Safta M., Constituţia României, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019

Waldron J., The Right to Private Property (Oxford, 1990; [online] edn, Oxford Academic, 3Oct. 2011), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198239376.001.0001.

Zdanovschi, A.M.C., „Dreptul statului de a reglementa sistemul de impunere în relaţie cu garantarea dreptului de proprietate prin art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia

europeană a drepturilor omului”, în Revista Univers Strategic 25, pp. 206-217, [online]


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0930 sec.
292087348