romanian english

Cătălin Lungănaşu: Possible unconstitutionality of art. 713 paragraph 2 Code of Civil Procedure

DOI: 10.47743/jss-2023-69-2-11

Abstract: The present study brings into discussion a possible problem of unconstitutionality of the provisions of art. 713 para. 2 C. proc. civ. whereas, in certain particular cases, a divergence can be identified between the restrictive conditions for exercising the objection to enforcement and the fundamental rights relevant to civil proceedings, such as the right to a fair trial or the right of defence. It is also analyzed the situation in which the enforcement is based on an enforceable title arising from administrative or tax matters, and the civil procedure is the common law.

Keywords: objection to enforcement, admissibility, unconstitutionality, contravention liability.

References

Boroi G. (coord), ş.a., Noul Cod de procedură civilă – Comentariu pe articole, vol. II (art. 527-1133), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

Ciobanu V. M., G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ed. a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

Ciobanu V. M., Nicolae M. (coord.), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. II – art. 527-1134, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Leş I., Principii şi instituţii de drept procesual civil, vol. III, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

Lucaciuc Şt. I., Contestaţia la executare în reglementarea noului Cod de procedură civilă,Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Lungănaşu C., Abusive clauses and challenge to enforcement proceedings in the view of theCourt of Justice of the European Union, publicat în Tomáš Perácek (ed.), Fatima Castro Moreira, Doctrina et Usu in Business Law, Editura Adjuris International Academic Publisher, Bucharest, Paris, Calgary, 2023, pp. 342-364

Lungănaşu C., Admisibilitatea contestaţiei la executare în condiţiile titlului executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească sau arbitrală în Revista română de executare silită, nr. 1/2018, pp. 78-98

Lungănaşu C., Admisibilitatea contestaţiei la executare în condiţiile altui titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 2/2017, pp. 69-89

Lungănaşu C., O altă interpretare a dispoziţiilor art. 713 alin. (2) C. proc. civ., în Revista română de executare silită, nr. 2/2017, pp. 23-45

Oprina E., Problematica apărărilor de fond în cadrul contestaţiei la executare, în Oprina E., Bozeşan V. (coord.), Executarea silită - dificultăţi şi soluţii practice, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Oprina E., Semnătura olografă a agentului constatator şi relevanţa acesteia în faza executării silite, în Oprina E., Bozeşan V. (coord.), Executarea silită - dificultăţi şi soluţii practice, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Oprina E., Gârbuleţ I., Tratat teoretic şi practic de executare silită. Vol. I. Teoria generală şi procedurile execuţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

R. Perrot, Ph. Théry, Procédures civiles d’exécution, ed. a II-a, Editura Dalloz, Paris, 2005 Stoenescu I., Porumb Gr., Drept procesual civil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966 

Tabacu A., Contestaţia la executare împotriva titlului executoriu care nu provine de la o instanţă judecătorească în Revista română de executare silită, nr. 1/2008,

Tabacu A., Semnificaţia noţiunii de „cale procesuală specifică” prevăzută de art. 713 alin. (2) C. proc. civ. în Oprina E., Bozeşan V. (coord.), Executarea silită - dificultăţi şi soluţii practice, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Tudurache D. C., Contestaţia la executare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

Ungureanu A., Contestaţia la executare în procesul civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

Zilberstein S., Ciobanu V. M., Băcanu I., Drept procesual civil. Executarea silită, vol. al II-lea,ed. a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0804 sec.
292087348