romanian english

Georgiana Cimpu: A Controversial Variety of Selling: Selling with Redemption Option

DOI: 10.47743/jss-2023-69-2-4

Abstract: This article addresses the issue of sale with option of redemption, a variety of sale that was reintroduced among the texts of the Civil Code by the current legislator and which has long been a reason of dispute between theorists and practitioners of law. Thus, we will try to highlight some of the most important aspects regarding such a sale, both from the perspective of national legislation and referring to the legislation of other states in the European space.

Keywords: sale, sales varieties, seller, sale with redemption option, resolutory condition, credit instrument

Referințe

Alexandresco D., Explicatiuni Teoretice și practice a Dreptului Civil Român; Tomul al Optulea, Partea II‑a, Atelierele grafice Socec&Co, Soc. Anonima, 1923

Bojincă M., Drept civil: teoria generală în lumina Noului Cod civil, Editura Academica Brâncuși, Târgu‑Jiu, 2012

Chelaru E., Despre forma antecontractelor de vânzare a imobilelor, în Revista Universul Juridic, nr. 3/2015, [online] 

Ciucă V. M., Drept roman. Lecțiuni. Vol. II, Ediția a II‑a addenda, corrigenda et incrementa, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014

Ciutacu F., Sarchizian A., Vânzarea cu opțiune de răscumpărare, [online] 

Deak Fr., Popescu L., Popescu R., Tratat de drept civil: contracte speciale, vol. I: Vânzarea și schimbul, ed. a v‑a, act., Editura Universul Juridic, București, 2017

Dincă R., Varietăți de vânzare, Editura Universul Juridic, București, 2016

Dogaru I., (coord.), Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit, Editura All Beck, București, 2005

Florea B., Varietăți ale contractului de vânzare, Editura Universul Juridic, București, 2016

Florea B., Vânzarea cu opțiune de răscumpărare, în Dreptul, nr. 1/2017, pp. 107‑120

Gheorghiu C., Mocanu S., Răscumpărarea și cămătăria‑măști ale „divinității capricioase”, în volumul Scoala Dreptului Organic, Aplicatiile cercurilor Centrului Robertianum de Drept Privat al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, coord. V. M. Ciuca, S. Panainte, C. Macovei, N. R. Dominte, C. Codrea, V. Vieriu, Editura Hamangiu, 2019, [online] 

Grofu N., Reflecții asupra infracțiunii de camătă în concepția noului Cod penal, în Dreptul nr. 02/2013, pp. 55‑62

Moise A.A., Discuții referitoare la interdicția contractului pignorativ înscrisă în noul Cod civil, în Dreptul, nr. 3/2014, pp. 133‑146

Munteanu I.R., Vânzarea cu pact de răscumpărare, în Pandectele Române, nr. 1/2014, pp. 242‑252

Nicolae A., Crăciun N., Considerații asupra valabilității actuale a contractului de vânzare‑cumpărare cu pact de răscumpărare, în Dreptul, nr. 3/2001, pp. 16-29

Niculescu M., Considerații asupra modalităților de garantare imobiliară a împrumuturilor cămătărești, în Studia Universitatis Babeș‑Bolyai, Series Iurisprudentia, nr. 1/2000, pp. 84‑96.

Peptan R., Situația juridică actuală a contractului de vânzare afectat de opțiunea răscumpărării, în Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, nr. 1/2012, pp. 153‑166

Popa I., Contracte civile: de la teorie la practică, ed. a II‑a, rev. și ad., Editura Universul Juridic, București, 2020.

Puie O., Tratat de contracte civile potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, Codului penal și Codului de procedură penală, Editura Universul Juridic, București, 2017

Rădulescu O., Rădulescu P., Rădulescu A., Vânzarea cu pact de răscumpărare, în Buletinul Notarilor Publici,nr. 2/2001, pp. 18‑19

Rizoiu R., Gherghe M., Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2019, pp. 288‑323 

Rîșnoveanu R., Condiția potestativă – aspecte din materia vânzării cu pact de răscumpărare, în Pandectele Române, nr. 3/2004, p. 225, apud C. Bufnoir, Theorie de la condition dans Ies divers actes juridiques suivant le droit romain, Cotillon, Paris, 1866

Roșu C., Drept procesual civil. Partea specială, ed. a XI‑a, Editura C.H. Beck, București, 2021

Witz. C., Vente a remere, Jurisclasseur, Repertoire notarial, art. 1659‑1673, Editura LexisNexis, 2006Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0885 sec.
292087348