romanian english

Claudia Antoanela Susanu: The creditor tables in the insolvency procedure - form of bankruptcy participation of creditors entitled to participate in the insolvency procedure opened against the debtor

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-5

Abstract: The purpose of insolvency procedure is to satisfy the creditors holding receivables on the debtor's estate, and in order to be a creditor entitled to participate in insolvency procedure against the debtor, it is necessary to meet two cumulative conditions, the first concerning the drafting and filing an application for registration of the receivable, and the second, the effective registration of the creditor in the lists of receivables on the debtor's estate, after the receivable was admitted. The creditor tables has a complex role in the insolvency procedure. The main attributions of the creditor's table result from the content of the regulation and are limited to this role established by the regulation.

Keywords: insolvency procedure, creditor entitled to attend the procedure, creditor tables;

Referineţe

Adam I., Savu C.N., Legea procedurii insolvenţei. Comentarii şi explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006.

Avram A., Procedura insolvenţei. Efectele deschiderii procedurii. Primele măsuri, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.

Bufan R., Deli-Diaconescu A., Sărăcuţ M. (coordonatori), coautori Moţiu D.D., Moţiu F., Susanu C.A., Moţu F.I., ş.a. Tratat practic de insolvenţă, Vol. I, ed. a II-a, rev., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2022.

Cărpenaru St. D., Hotca M.A., Nemeş V., Codul insolvenţei comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Ciobanu V. M., Nicolae M. (coord.), Noul Cod de procedură civilă - Vol. I - art. 1-526, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Comşa M., Creanţele salariale în procedura insolvenţei angajatorului - Studiu de caz, în Revista Phoenix nr. 69.

Costea I.M., Contenciosul financiar şi fiscal. Note de curs, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2022.

Costea I.M., Controlul fiscal. Comentarii practice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017.

Gavrilescu L.C., Relevanţa determinării domiciliului participanţilor la procedura insolvenţei în vederea îndeplinirii formalităţilor de citare şi de comunicare, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Tomul LXVII/2, Ştiinţe Juridice, 2021.

Leş I., Tratat de drept procesual civil, Vol. I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Piperea Ghe. (coord.), Codul insolvenţei, Art.1-203. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017.

Susanu C.A., Notificarea privind deschiderea procedurii insolvenţei. Declaraţia de creanţă. Aspecte teoretice şi practice, în Revista Phoenix nr. 70/2019.

Susanu C.A., Declaraţia de creanţă. Creditor îndreptăţit să participe la procedură. Delimitări teoretice şi aspecte practice, în R.R.D.J. nr. 03/2020, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020.

Ţăndăreanu N., Codul insolvenţei comentat. Vol. I –art. 1-182, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

Urda O.A., Drept comercial român, Editura a 3-a rev. şi adăug., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019.

Urda O.A., Răspunderea persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale în cadrul procedurii simplificate a insolvenţei, [on-line].


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0811 sec.
292087348