romanian english

Cristina Valentina Ploscaru: The moral damage of legal entities ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-21

Abstract: The moral damage is one of the most complex type of dameges that a person can suffer. The person who suffered moral damage has the right of compensation.  Most of the doctrinaires believe that moral damage cannot be estimated and also cannot be evaluated. The moral persons can suffer moral damages. The forms of manifestation are examined in the light of The European Court of Human Rights. The legal persons can suffer moral damages as a result of the violation of freedom of expression.

Keywords: legal persons, moral damage, type of dameges, reputation,  non‑material rights, forms of manifestation, freedom of expression

References

Bîrsan C., Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole. Vol. I. Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

Caţaveică E., „Modalităţile de exprimare a prejudiciului moral cauzat persoanelor juridice în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului”, în Revista Naţională de Drept, nr. 6/2014, [Online]

Corbu C. A., Persoanele juridice şi grupurile de particulari în jurisprudenţa CEDO, Editura Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 2010

Moldovan C., Libertatea de exprimare. Principii, restricţii, jurisprudenţă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

Munteanu C., „Drepturile personalităţii. Caractere şi limite”, în Revista română de drept privat, nr. 6,/2011[Online]

Răduleţu,S., Libertăţi fundamentale, ed. a II‑a rev., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008

Roibu M., Libertatea de exprimare şi limitele ei penale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013;

Roman, C., „Între Obscenitate şi artă. Exprimarea artistică a libertăţii de exprimare”, [Online]

Safta M., Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I. Teoria generală a dreptului constituţional. Drepturi şi libertăţi, ed. a IV-a, revizuită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018

Stoicescu S., Libertatea de exprimare versus dreptul la reputaţie Aplicarea standardului CEDO la jurisprudenţa naţională, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0802 sec.
292087348