romanian english

Vitalie Rusu, Andrei Nastas: Conceptual approaches to the tactics of interrogation of persons making intentionally false statement

DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-12

Abstract: An interrogation is a process of obtaining statements from a person who has information relevant to the investigation and examination of criminal cases. This is the most common and, at the same time, the most complicated procedural action. However, this is not only due to the fact that in front of the representative of the law enforcement body there are often people who do not want to communicate the truth, or they generally refuse to make statements; even the person who sincerely wants to communicate everything he/she knows about the circumstances of the case may be confused or make mistakes. False statements are particularly dangerous, especially in modest, „weak”, evidence cases, where the statements of certain persons are relied on as evidence, as a result of which the risk persists and the likelihood of unlawful rulings increases. False statements may relate to any circumstance of the criminal case and may be made by any person subjected to the act of interrogation. For the law enforcement body, the statements are a source of information and the data they contain have the status of evidence. For the suspect and the accused, the statements represent a means of defense against the suspicion or accusation brought against them. All these aspects are to be considered, thus appreciating the importance of the interrogation in criminal proceedings. To a large extent, these issues justify the importance and timeliness of the establishment and application of specific tactical procedures for the interrogation of persons making intentionally false statements.

Keywords: statements, witnesses, suspects, accused, criminal prosecution action, forensics, tactics, interrogation, evidentiary items, evidence, procedure, distorted presentation, perception, falsification, sincerity, oath, evasion, reasons, conflict situations

References

Aioniţoaie C., Stănică T., Gheorghe V., Bercheşan V., Tactica criminalistică, Serviciul Editorial şi Cinematografic al M.I. Bucureşti, 1989

Buş I., Miclea M., David D., Opre A., Curs postuniversitar de psihologie universitară, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Babeş Bolyai, Cluj Napoca, 2003‑2004

Ciopraga A., Evaluarea probei testimoniale în procesul penal., Editura Junimea, Iaşi, 1979

Doltu I., Draghici V., Negip M., Martorul în procesul penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004

Gheorghiţă M., Tratat de criminalistică, F.E.P. Tipografia Centrală, Chişinău, 2017

Gîrlea A., Justiţia în calitate de obiect al denunţării false şi al declaraţiei mincinoase, în Legea şi Viaţa, octombrie 2012

Miheş C., Criminalistica. Ascultarea martorului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008

Nastas A., Răspunderea pentru declaraţiile cu rea‑voinţă în dreptul penal, Autoreferatul tezei de doctor în drept, Chişinău, 2017

Nastas A., Cuşnir V., Răspunderea pentru declaraţiile cu rea‑voinţă în dreptul penal, Monografie, Chişinău, 2019

Stancu Em., Tratat de criminalistică, Ediţia a IV‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

Stancu Em., Manea T., Tactică criminalistică (I). Curs universitar, Editura Universul Juridic. Bucureşti, 2017

Toader T., Drept penal român. Partea specială, Ediţia a 5‑a revizuită şi actualizată până la 10 ianuarie 2011, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

Бунев А. Ю., Бунеева В. Ю., Особенности уголовной ответственности за прнинуждение к даче показаний, Красноярск, 2001

Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н., Криминалистика. Учебник. Издательство ПРОСПЕКТ, Москва, 2007

Криминалистика. Учебник. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. Издательство НОРМА, Москва, 2016

Учебник уголовного процесса. Ответственный редактор, профессор А. С. Кобликов. Издательство СПАРК, Москва, 1995


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0826 sec.
292087348