romanian english

Marius Cosmin Macovei, Rareş Vasile Voroneanu Popa, David Alexandru Pădurariu, Diana Zămosteanu: Forensics Expertise ...

DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-8

Abstract: The criminal investigation regarding the commission of certain deeds provided by the criminal law presupposes the administration, depending on the category and complexity of the facts, of some types of means of proof through which to find out the truth. In this respect, forensic expertise may in some cases be the key element in the research activity, respectively it may be the means of evidence from which conclusive, relevant and useful evidence can be obtained to establish the crime committed and the person who committed it., and subsequently to be held accountable.            

Key‑words: forensics, criminal law, forensic expertise, investigation, forensic research techniques

References

Achim M. V., Borlea S. N., Criminalitatea economico‑financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2019

Cheagă D., Sava Ghe., Ghid de anchetă penală, Editura Universul Juridic, ediţia a IV‑a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2019

Ciobanu P., Investigarea criminalistică a accidentelor de trafic rutier, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Tom LXVIII, Supliment 1, Ştiinţe Juridice, 2022, http://doi.org/10.47743/jss‑2022‑68‑2‑12 , [Online]

Franţ A. E., Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Franţ A. E., Provocări contemporane privind utilizarea expertizei în procesul penal, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe Juridice, 2016, Nr. II

Grămescu A. M., Barbu A. M. D., Expertiza judiciară. Mijloc de probă, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2020

Georgescu A. (coord.), Manea T., Ghigheci C. C., Cârlescu N., Administrarea probatoriului în procesul penal, ghid de bune practici, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2020

Labo G. N., Cercetarea criminalistică, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014

Magherescu D., Teoria generală a expertizelor criminalistice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021

Moise A. C., Stancu E., Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Olariu M., Marin C., Drept procesual penal, Editura Universul Juridic, ediţia a III‑a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2020

Roman A., Metode speciale de supraveghere din perspectiva investigaţiei criminalistice, Editura C. H. Beck, Colecţia Praxis, Bucureşti, 2021

Ruiu M., Metodologia investigării criminalistice, A unor genuri de infracţiuni, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Ruiu M., Criminalistică, Elemente de tactică criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Stancu E., Ciobanu P., Criminalistică. Metodologia criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0787 sec.
292087348