romanian english

Irina Iacub: Assessment of the deficiencies of the justice act: case study

DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-6

Abstract: The study focuses on a detailed analysis of a civil case based on court orders (merits and appeals) in order to assess the quality of the act performed. The aim is to argue that the quality of the act of justice depends on the manner in which the admission or rejection of the action by the judge is carried out and argued, the correct identification of the law and its effective application in resolving the dispute, while respecting the law and the right to a fair trial of litigants, the manner of conducting judicial review and the correction of judicial errors.

Keywords: justice, act of justice, court, court of first instance, court of appeal, quality of the act of justice, shortcomings of the act of justice, patient, plaintiff, medical institution, defendant

References

Iacub I., Motivarea hotărârilor judecătoreşti – garanţie fundamentală a calităţii actului de justiţie, în Relaţii Internaţionale Plus, nr. 2/2020, pp. 102‑108.

Iacub I., Carp S., Eroarea ca temei al răspunderii patrimoniale a statului, în Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene ‑ materiale ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale din 22‑23 martie 2019, Editura Iulian, Chişinău, 2019, pp. 21‑27.

Leş I., Tratat de drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Poalelungi M., Calitatea soluţiilor judecătoreşti şi unificarea practicii judiciare – restanţe şi priorităţi ale sistemului judecătoresc. Discurs prezentat în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din 15.02.2013, [Online]


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0789 sec.
292087348