romanian english

Ioan-Dumitru Apachiței: Peculiarities of the forensic investigation in the case of crimes against national security

DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-1

Abstract: In the this paper, we intend to analyse certain particularities of the criminal investigation in the case of committing a crime against national security. In order to structure the incident cases, we take into account aspects of the forensic investigation of documents, respectively with regard to traces of fires, explosions and toxic substances. From how the legislator understood to regulate the material element of some of the crimes against national security, some specific types of traces can be deduced, such as the destruction caused by explosions or fires, the attack committed by poison or the attack committed by an act of murder.

Keywords: forensic investigation, classified documents, attack, national security

References

Antoniu G., Toader T. (coord.), Explicaţiile noului Cod penal, Vol. V, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Boroi A., Drept penal. Partea specială, ed. 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019

Ciobanu P., Stancu E., Criminalistică. Tehnica criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Cristescu D.I., Enescu V.C., Practica investigativă penală şi judiciară în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. Elemente de tactică criminalistică, Vol. I, Editura Solness, Timişoara, 2017

Cristescu D.I., Enescu V.C., Practica investigativă penală şi judiciară în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. Elemente de tactică criminalistică, Vol. II, Editura Solness, Timişoara, 2017

Dobrinoiu V., Hotca M.A., Gorunescu M., Dobrinoiu M., Pascu I., Chiş I., Păun C., Neagu N., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ed. a III‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială (Teorie şi practică judiciară), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Franţ A.E., Criminalistică. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

George D.J., Poisons. An introduction for forensic investigators, Editura CRC Press, Boca Raton, 2018

Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a IV‑a, Editura Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 2001

Mâţă D.C., Securitatea naţională. Concept. Reglementare. Mijloace de ocrotire, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

Pascu I., Buneci P., Buneci B., Drept penal. Partea specială, Vol. II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020

Ruiu M., Stancu E., Criminalistica. Tehnici de investigare traseologică. Curs universitar¸ Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a VI‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Streteanu F., Niţu D., Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Toader T., Drept penal român. Partea specială, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0947 sec.
292087348