romanian english

Anale UAIC, Tomul XVIII, s. III d, 1972

MARIA DVORACEK — Unele elemente de continuitate în evoluţia drep­tului - Quelques éléments de continuité concernant révolution du droit

1

MARIA ZOLYNEAK — Cu privire la actele pregătitoare în concepţia nou­lui Cod Penal - Sur les actes préparatoires dans Ia conception du nouveau cod pénal

7

OCTAVIAN LOGHIN — Cu privire la cauzele criminalităţii minorilor în societatea socialistă - Sur les causes de la criminalité des mineurs dans la société socialiste

17

A. CIOPRAGA — Constatarea tehnico-ştiinţifică — nou mijloc de probaţiune în procesul penal - La constatation technique-scientifique — nouveau moyen de preuve dans le procès pénal

29

IOAN IAVORSCHI — Convenţiile bilaterale încheiate de România cu unele state socialiste europene privind colaborarea în domeniul ocrotirii sociale - Les conventions bilatérales conclues par la Roumanie avec certa­ins états socialistes européens concernant la collaboration en matière de sécurité sociale

41

NOTE

NICOLAE ŢAŢOMIR — Criminalitatea în literatura universală. II. Fişe cli­nice criminale

53

S. CIUREA — Probleme privind îmbunătăţirea pregătirii şi selecţionării funcţionarilor administrativi în Republica Socialistă România

59

C. ZOTTA — Comisia drepturilor omului în sistemul O.N.U.

67

CONST. ANDRONOVICI — Dezarmarea şi dreptul internaţional

75

ELENA PIPERNEA — Planificarea economiei naţionale — componentă a suveranităţii statului socialist

81

TUDOR PLĂEŞU — Unele aspecte ale revizuirii penale în temeiul descoperirii de fapte şi împrejurări noi

89

GH. FILIP — Reabilitarea în materie disciplinară

95

ŞTEFAN RĂUSCHI — Regimul juridic al bunurilor din unităţile anexe ale cooperativelor agricole de producţie şi din asociaţiile intercooperatiste agricole

105

RECENZII

A. Bolintineanu, M. Maliţa, Carta O.N.U., document al erei noastre ( C. Andronovici)

111

G. Scripcaru, M. Terbancea, Medicina legală ( A. Ciopraga)

113

Stanciu D. Carpenaru, Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile (J. Manoliu)

116

D.V. Mihăescu, V. Rămureanu, Căile extraordinare de atac în procesul penal (Tudor Plăeşu)

118

Ioan Zinveliu, Legislaţia forestieră în R.S. România (V. Negru)

123

Tudor Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor, supuse controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 1/1967 (Elena Pipernea)

126

J. Macqueron, Le travail des hommes libres dans l’Antiquité romaine (Mihai Jacotă)

128

Etudes offertes à Jean Macqueron (Mihai Jacotă)

129

I. N. Umanski, Sovetskoe gosudarstvennoe pravo (I. Benditer)

131


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0769 sec.
292087348