romanian english

Claudia Antoanela Susanu: Masa credală în procedura insolvenţei – formă a participării concursuale a creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura de insolvenţă deschisă împotriva debitorului

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-5

Rezumat: Scopul procedurii insolvenţei este cel al îndestulării creditorilor care deţin creanţe asupra averii debitorului, iar pentru a putea fi creditor îndreptăţit să participe la procedura de insolvenţă deschisă împotriva debitorului, este necesară îndeplinirea a două condiţii cumulative, prima referitoare la formularea şi depunerea unei cereri de înscriere a creanţei, şi cea de a doua, a înscrierii efective a creditorului în tabelele de creanţe asupra averii debitorului, ca o consecinţă a admiterii cererii sale de creanţă. Masa credală are un rol complex în derularea procedurii insolvenţei. Atribuţiile principale ale adunării creditorilor transpar din cuprinsul reglementării şi se circumscriu acestui rol stabilit prin actul normativ.

Cuvinte-cheie: procedura de insolvenţă, creditor îndreptăţit să participe la procedură, masă credală;

References:

Adam I., Savu C.N., Legea procedurii insolvenţei. Comentarii şi explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006.

Avram A., Procedura insolvenţei. Efectele deschiderii procedurii. Primele măsuri, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.

Bufan R., Deli-Diaconescu A., Sărăcuţ M. (coordonatori), coautori Moţiu D.D., Moţiu F., Susanu C.A., Moţu F.I., ş.a. Tratat practic de insolvenţă, Vol. I, ed. a II-a, rev., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2022.

Cărpenaru St. D., Hotca M.A., Nemeş V., Codul insolvenţei comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Ciobanu V. M., Nicolae M. (coord.), Noul Cod de procedură civilă - Vol. I - art. 1-526, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Comşa M., Creanţele salariale în procedura insolvenţei angajatorului - Studiu de caz, în Revista Phoenix nr. 69.

Costea I.M., Contenciosul financiar şi fiscal. Note de curs, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2022.

Costea I.M., Controlul fiscal. Comentarii practice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017.

Gavrilescu L.C., Relevanţa determinării domiciliului participanţilor la procedura insolvenţei în vederea îndeplinirii formalităţilor de citare şi de comunicare, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Tomul LXVII/2, Ştiinţe Juridice, 2021.

Leş I., Tratat de drept procesual civil, Vol. I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Piperea Ghe. (coord.), Codul insolvenţei, Art.1-203. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017.

Susanu C.A., Notificarea privind deschiderea procedurii insolvenţei. Declaraţia de creanţă. Aspecte teoretice şi practice, în Revista Phoenix nr. 70/2019.

Susanu C.A., Declaraţia de creanţă. Creditor îndreptăţit să participe la procedură. Delimitări teoretice şi aspecte practice, în R.R.D.J. nr. 03/2020, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020.

Ţăndăreanu N., Codul insolvenţei comentat. Vol. I –art. 1-182, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

Urda O.A., Drept comercial român, Editura a 3-a rev. şi adăug., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019.

Urda O.A., Răspunderea persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale în cadrul procedurii simplificate a insolvenţei, [on-line].


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0870 sec.
292087348