romanian english

Violarea sediului profesional – aspecte controversate în teoria şi practica judiciară

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-13

Rezumat: Fiind introdusă în legislaţia naţională odată cu intrarea în vigoare a Codului penal, reglementarea infracţiunii de violare a sediului profesional a avut ca prim scop acoperirea unui vid legislativ cu privire la ocrotirea vieţii private a persoanei la locul în care îşi desfăşoară activitatea profesională, astfel încât standardul de protecţie a vieţii private a unei persoane să fie în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în interpretarea art. 8 din Convenţie. Legiuitorul român pare să ofere o protecţie mai largă prin această infracţiune întrucât nu instituie în curprinsul art. 225 C.pen. obligaţia ca săvârşirea faptei să se realizeze într‑un spaţiu în care se desfăşoară şi viaţa privată a unei persoane pentru a fi îndeplinite condiţiile de tipicitate ale acestei infracţiuni. În doctrina şi practica judiciară opiniile sunt însă împărţite.

Cuvinte‑cheie: sediu profesional; viaţă privată; activitate profesională; infracțiune; inviolabilitate

Referinţe

Baza de date cu jurisprudenţă naţională anonimizată a Institutului Roman Pentru Informaţii Juridice, www.rolii.ro

Bogdan S., Şerban D.A., Drept penal. Partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Dobrinoiu V., Pascu I, Hotca M.A., Chiş I., Gorunescu M., Paun C., Neagu N., Dobrinoiu M., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat. Partea specială,

Editia a III‑a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Slăvoiu R, Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudenţă articol publicat în Revista Dreptul nr. 4/2019 disponibil online 

Slăvoiu R, Protecţia penală a vieţii private, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Toader T., Drept penal, partea specială, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Minuta întâlnirii procurorilor şefi secţie urmărire penală şi judiciară de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DNA, DIICOT şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel din 19‑20 iunie 2017, http://inm‑lex.ro/wp‑content/uploads/ 2020/04/Minuta‑intalnire‑procurori‑sefi‑sectie‑UP‑si‑Judiciara‑iunie‑2017.pdf

Udroiu M., Drept penal. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1399 sec.
292087348