romanian english

Analiza unor implicaţii ale reflectării pe plan penal a conceptelor de „domiciliu” şi „reşedinţă”

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-12

Rezumat: În dreptul penal, se admite faptul că noţiunile de „domiciliu” şi „reşedinţă” (utilizate uneori expres, alteori implicit) au aptitudinea de a primi o semnificaţie proprie, specifică, potenţial distinctă de aceea prin care se face raportarea la ele în cadrul altor ramuri de drept, în virtutea autonomiei conceptuale a dreptului penal (care reprezintă una dintre modalităţile specifice de manifestare a caracterului autonom al acestei ramuri de drept). Articolul de faţă propune prospectarea analizei unor implicaţii specifice pe care le produce în dreptul penal român contemporan reglementarea directă sau indirectă a domi­ciliului / reşedinţei, după caz, în cadrul unor instituţii generale (de pildă, cazul prezumţiei de legitimă apărare) sau a unor norme de incriminare (spre exemplu, cazul infracţiunii de violare de domiciliu). Analiza nu urmăreşte nici o tratare exhaustivă a subiectului, nici o epuizare a aspectelor abordate, vizând în special evidenţierea unor chestiuni mai nuanţate, controversate sau cel puţin discutabile, legate de problema unor reglementări în cheie proprie dreptului penal a conceptelor de „domiciliu” şi „reşedinţă”, ori a unor noţiuni deri­vate sau conexe acestora, precum „sediul profesional” (cazul incriminării faptei de violare a sediului profesional). 

Cuvinte‑cheie: drept penal; domiciliu / reşedinţă; sens specific; implicaţii; aspecte controversate / discutabile.

Referinţe

Antoniu G., Toader T. (coordonatori) et al., Explicaţiile noului Cod penal. Vol. III. Articolele 188‑256, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Bodoroncea G., Cioclei V., Kuglay I., Lefterache L.V., Manea T., Nedelcu I., Vasile F.M., Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Mărculescu‑Michinici M.I., Dunea M., Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenţei (I), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017

Streteanu F., Niţu D., Drept penal. Partea generală. Curs universitar. Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Toader T., Drept penal român. Partea specială. Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Toader T. , Michinici M.I., Răducanu R., Crişu‑Ciocîntă A., Răduleţu S., Dunea M., Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Voicu C., Uzlău A.S., Moroşanu R., Ghigheci C., Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0817 sec.
292087348