romanian english

Protejarea domiciliului în cadrul procedurilor de executare silită

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-7

Rezumat: Procedura executării silite presupune, în numeroase situaţii, ca pentru a fi adus la îndeplinire scopul realizării în concret a drepturilor cuprinse în titlul executoriu, să fie înfrânte alte valori sociale. Cu referire la protejarea inviolabilităţii domiciliului, articolul analizează garanţiile prevăzute de reglementările actuale ale Codului de procedură civilă în legătură cu pătrunderea executorului judecătoresc în domiciliul, reşedinţa ori sediul unei persoane, în vederea realizării accesului la bunurile debitorului ori pentru identificarea acestora. Este analizată sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 680 şi 681 din Codul de procedură civilă, urmărindu‑se distincţia între situaţia în care executarea silită este declanşată în temeiul unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească, respectiv aceea în care titlul este unul non‑jurisdicţional, precum şi aceea între cazul în care spaţiul în care trebuie să fie realizat accesul aparţine debitorului ori este domiciliul, reşedinţa sau sediul ori punctul de lucru al unei alte persoane.

Cuvinte-cheie: executare silită; domiciliu; autorizare; bunuri; terţ

Referinţe

Boroi G. (coordonator), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Vol. II. Art. 456‑1134, Ediţia a 2‑a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

Ciobanu V.M., Nicolae M., Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. II – art. 527‑1134, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Dinu M., Stanciu R., Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ediţia a 2‑a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019

Drăguşin C., Autorizare intrare în încăperi. Aplicabilitatea procedurii în cazul în care bunul aparţine debitorului, în Oprina E., Bozeşan V., Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, Volumul I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Oprina E., Gârbuleţ I., Tratat teoretic şi practic de executare silită, Volumul I. Teoria generală şi procedurile execuţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Ţiţ N.‑H., Încuviinţarea executării silite, Editura Universul Juridic, 2019


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1392 sec.
292087348