romanian english

IOANA MARIA COSTEA, Dificultăți terminologice în materia dreptului financiar. Evoluții și pseudo-evoluții

Rezumat: Domeniul dreptului financiar este în mod tradițional măcinat de o serie de interogări doctrinare privind delimitări terminologice, chiar la nivel de legislația română. Dincolo de aceste frământări, alimentate desigur și de studii de drept comparat, prezenta lucrare încearcă să sublinieze rolul modelator și modificator al intervențiilor normative europene în materia dreptului financiar. Analiza va urmări trei elemente. În primul rând, vom trata aspectele punctuale din sfera dreptului bugetar, cu o preocupare pentru terminologia specifică mai ales în caz de încălcare a anumitor dispoziții și prin urmare în ipoteze de angajare a unei forme de răspundere. În al doilea rând, studiul va trasa aspecte mai generale din sfera dreptului fiscal, unde terminologia diferă extrem de mult datorită diversității sistemelor naționale de impunere. În al treilea rând, vom urmări relevanța paralelismului terminologic în efectele pe care le produce dreptul fiscal cu privire la diferitele forme de răspundere, mai ales răspunderea penală. Astfel, având în vedere implicațiile majore ale acestui domeniu al dreptului atât pentru resursele publice, cât și pentru contribuabil, înțelegem să radiografiem aceste divergențe și să avansăm eventuale remedii.

Cuvinte-cheie: neregulă, fraudă, evaziune fiscală, fraudă fiscală

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0826 sec.
292087348