romanian english

ANA MARIA AGAFIŢEI, Activitatea de traducere în cadrul Comisiei Europene ...

Rezumat: Articolul prezintă activitatea de traducere în cadrul Departamentului de limba română din Direcția Generală Traduceri (DGT) a Comisiei Europene. După o scurtă prezentare a contextului interinstituțional și instituțional al traducerilor, sunt prezentate tipurile de documente traduse în departamentul de limbă română, instrumentele de lucru de care dispune traducătorul și procedurile care asigură calitatea traducerii la un nivel corespunzător scopului comunicării. În final, articolul oferă detalii despre posibilitățile de a lucra în sau pentru DGT: traducător intern, traducător extern și stagiar.

Cuvinte-cheie: Comisia Europeană, traduceri, memorii de traducere, terminologie, Eur-lex, asigurarea calității, text-țintă, text-sursă.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0902 sec.
292087348