romanian english

Nicolae-Horia ȚIȚ: Tratamentul naţiunii celei mai favorizate în comerţul cu bunuri – regulă fundamentală a comerţului internaţional în cadrul sistemului multilateral al organizaţiei mondiale a comerţului

Rezumat: Legislația Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) prevede reguli și discipline privind comerțul internațional cu bunuri, pe baza principiilor de non-discriminare.  Unul dintre aceste principii este CNF, în conformitate cu care orice avantaj comercial, favoare, privilegiu sau imunitate acordată de către orice membru la orice produs originar sau destinat pentru orice altă țară vor fi acordate imediat și necondiționat la produsul similar originar sau destinat teritoriile toți ceilalți membri (art. I alin. 1 GATT 1994).  Un test pe trei nivele de consistență este prevăzut pentru a determina dacă există o încălcare a obligației de tratament MFN în temeiul art. I, alin. 1 din GATT 1994: dacă măsura în cauză conferă un "avantaj" comerț de tipul celor reglementate de articolul; dacă produsele în cauză sunt "produse similare"; dacă avantajul în cauză este acordat "imediat și necondiționat" pentru toate produsele, cum ar fi în cauză. Articolul analizează cele trei condiții și dă referire la rapoarte relevante Panel și organului de apel, precum și GATT Panouri practica in domeniu.

Cuvinte-cheie: tratament celei mai favorizate națiuni, comerțul cu bunuri, avantaje, cum ar fi produse.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0881 sec.
292087348