romanian english

Luiza Cristina Gavrilescu: Assessment of the enforceability of the bank guarantee letter

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-6

Abstract: The issue of determining the enforceability of the letter of bank guarantee has recently been raised in judicial practice. The classification of the bank guarantee letter as a credit instrument belonging to the family of the bank credit by signature leads to the conclusion that the credit operation by issuing the letter of bank guarantee is governed by the rules of the special law of the bank credit agreement,   respectively by the legal provisions governing the conclusion and effects of this contract, as well as the consequences of non-compliance with contractual obligations, including those regarding the forced execution of the contract in case of non-repayment by the client of the loan. The basic principle governing bank guarantees is the separation of the obligation of the bank issuing the letter of guarantee from the fundamental contract. The limits of the bank's commitment autonomy are established by law: the bank cannot be held liable in case of abuse or obvious fraud. The opinion we formulate following the research undertaken is in the sense of retaining the enforceable nature of the letters of bank guarantee.

Key-words: letter of bank guarantee, enforceability, ordering client, credit repayment

References

Babiuc V., „Contractul de cauţiune bancară”, în Revista română de drept, nr. 5/1985

Barbu V., „Scrisoarea de garanţie bancară instrument de plată – titlu executoriu”, în Revista Universul Juridic, nr. 2/2017, pp. 65‑73

Bercea L., „Scrisoarea de garanţie bancară ca formă a creditului bancar”, în Drept Bancar. Studii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 190‑198

Boroi G., Ilie Al., Comentariile Codului Civil – garanţiile personale, privilegiile şi garanţiile reale, Editura Hamangiu, 2018

Florescu C.N., „O propunere stringentă de completare a Legii bancare nr. 58/1998”, în Revista de Drept comercial, nr. 1/1999

Gheorghe C.A., Drept bancar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, pp. 212‑213

Lupulescu A.M., „Garanţiile autonome”, în Revista română de drept privat, nr. 6/2008

Nedelea Z., Garanţia bancară la cerere, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

Postolache R., Drept Bancar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

Săuleanu L., Smarandache L., Dodocioiu A., Drept bancar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Tamba A., „Scrisoarea de garanţie bancară – titlu executoriu? Opinie ce îi putea fi adresată înaltei curţi de casaţie şi justiţie – dosarul nr. 643/1/2021”, în Studia Universitatis Babes‑Bolyai, Iurisprudentia,  nr. 1/2021, pp.133‑148.

Turcu I., „Observaţii privind reglementarea legală a activităţii bancare în România”, în Revista de Drept comercial, nr. 12/1998

Voiculescu S., „ICCJ: Scrisorile de garanţie bancară, titluri executorii numai dacă sunt emise în garantarea unor contracte de credit”, în Aspecte juridice.Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0868 sec.
292087348