romanian english

Luiza Cristina Gavrilescu: Evaluarea executorialității scrisorii de garanție bancară

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-6

Rezumat: În practica judiciară s-a ridicat problema determinării caracterului executoriu al scrisorii de garanție bancară. Calificarea scrisorii de garanție bancară ca fiind un instrument de creditare aparținând familiei creditului bancar prin semnătură conduce la concluzia că operațiunii de creditare prin emiterea scrisorii de garanție bancară îi este aplicabil dreptul special al contractului de credit bancar, respectiv dispozițiile legale care reglementează încheierea și efectele acestui contract, precum și consecințele nerespectări obligațiilor contractuale, inclusiv cele privind executarea silită a contractului în cazul nerambursării de către client a creditului. Principiul de bază care guvernează garanțiile bancare este separarea obligației băncii emitente a scrisorii de garanție față de contractul fundamental. Limitele autonomiei  angajamentului băncii sunt instituite de lege: banca nu poate fi ținută să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită. Opinia pe care o formulăm în urma cercetării întreprinse este în sensul reținerii caracterului de titlu executoriu al scrisorii de garanție bancară.

Cuvinte-cheie: scrisoare de garanție bancara, caracter executoriu,  client ordonator, rambursare credit

Referințe

Babiuc V., „Contractul de cauţiune bancară”, în Revista română de drept, nr. 5/1985

Barbu V., „Scrisoarea de garanţie bancară instrument de plată – titlu executoriu”, în Revista Universul Juridic, nr. 2/2017, pp. 65‑73

Bercea L., „Scrisoarea de garanţie bancară ca formă a creditului bancar”, în Drept Bancar. Studii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 190‑198

Boroi G., Ilie Al., Comentariile Codului Civil – garanţiile personale, privilegiile şi garanţiile reale, Editura Hamangiu, 2018

Florescu C.N., „O propunere stringentă de completare a Legii bancare nr. 58/1998”, în Revista de Drept comercial, nr. 1/1999

Gheorghe C.A., Drept bancar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, pp. 212‑213

Lupulescu A.M., „Garanţiile autonome”, în Revista română de drept privat, nr. 6/2008

Nedelea Z., Garanţia bancară la cerere, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

Postolache R., Drept Bancar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

Săuleanu L., Smarandache L., Dodocioiu A., Drept bancar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Tamba A., „Scrisoarea de garanţie bancară – titlu executoriu? Opinie ce îi putea fi adresată înaltei curţi de casaţie şi justiţie – dosarul nr. 643/1/2021”, în Studia Universitatis Babes‑Bolyai, Iurisprudentia,  nr. 1/2021, pp.133‑148.

Turcu I., „Observaţii privind reglementarea legală a activităţii bancare în România”, în Revista de Drept comercial, nr. 12/1998

Voiculescu S., „ICCJ: Scrisorile de garanţie bancară, titluri executorii numai dacă sunt emise în garantarea unor contracte de credit”, în Aspecte juridice.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0885 sec.
292087348