romanian english

Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr: Challenging the preventive measures applicable to legal persons

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-12

Abstract: The presentation aims to analyse art. 493 par. 7 of the Romanian Criminal Procedure Code which regulates the challenge of preventive measures taken against legal persons. The presentation will provide an overview of aspects such as the persons who can file such a challenge, the arguments which can be brought, the competent court, the decision to be taken, as well as the possibility to challenge the court order through which the court of appeal takes or maintains the preventive measures, based on the relevant case law and legal literature. A paralel with the rescission of preventive measures shall be made, in order to bring into light the main differences between the two regulations.

Keywords: preventive measures, legal persons, challenge, rescission of preventive meassures against legal persons

References

Kuglay I., Trandafir A.R., Octombrie cântă din vânt: contestarea măsurilor asigurătorii dispuse prin decizia instanţei de apel în lumina noilor modificări aduse Codului de procedură penală, http://www.juridice.ro

Lazăr G.A., Sistemul sancţionator aplicabil persoanelor juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Niţu D., „Durata măsurilor preventive în cazul persoanelor juridice. O critică a Deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale” în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2018

Trandafir A.R., „Creditorii debitorilor urmăriţi penal”, în M.D. Bob, A.R. Trandafir, Creditori vs. debitori. Perspectiva Hexagonului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Trandafir A.R., Despre inaplicabilitatea interdicţiei iniţierii sau a suspendării dizolvării ori lichidării persoanei juridice în cadrul procedurii insolvenţei. Şi alte două motive de neconstituţionalitate în materia măsurilor preventive aplicabile persoanelor juridice, disponibil pe http://www.juridice.ro

Trandafir A.R., Lazăr G.A. (coord.), Răspunderea penală a persoanelor juridice, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Trandafir A.R., Protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice la CEDO, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015

Udroiu M. (coord), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020

Udroiu M., Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedură penală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0876 sec.
292087348