romanian english

Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr: Contestaţia în cazul măsurilor preventive aplicabile persoanei juridice

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-12

Rezumat: Prezentarea are în vedere analiza prevederilor art. 493 alin. (7) C.pr.pen. care reglementează contestaţia împotriva încheierii prin care se dispune cu privire la măsurile preventive aplicabile persoanei juridice. Vor fi abordate aspectele legate de titularii contestaţiei, motivele care pot fi invocate în susţinerea acestei căi de atac, instanţa competentă, soluţiile ce pot fi pronunţate, precum şi  posibilitatea de a ataca încheierea prin care instanţa de apel dispune sau menţine măsurile preventive, fiind avută în vedere practica instanţelor naţionale în materie, precum şi doctrina relevantă. De asemenea, va fi făcută o paralelă cu revocarea măsurilor preventive, pentru a evidenţia principalele deosebiri dintre cele două reglementări.

Cuvinte-cheie: măsuri preventive, persoana juridică, contestaţie, revocarea măsurilor preventive

Referințe

Kuglay I., Trandafir A.R., Octombrie cântă din vânt: contestarea măsurilor asigurătorii dispuse prin decizia instanţei de apel în lumina noilor modificări aduse Codului de procedură penală, http://www.juridice.ro

Lazăr G.A., Sistemul sancţionator aplicabil persoanelor juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Niţu D., „Durata măsurilor preventive în cazul persoanelor juridice. O critică a Deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale” în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2018

Trandafir A.R., „Creditorii debitorilor urmăriţi penal”, în M.D. Bob, A.R. Trandafir, Creditori vs. debitori. Perspectiva Hexagonului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Trandafir A.R., Despre inaplicabilitatea interdicţiei iniţierii sau a suspendării dizolvării ori lichidării persoanei juridice în cadrul procedurii insolvenţei. Şi alte două motive de neconstituţionalitate în materia măsurilor preventive aplicabile persoanelor juridice, disponibil pe http://www.juridice.ro

Trandafir A.R., Lazăr G.A. (coord.), Răspunderea penală a persoanelor juridice, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Trandafir A.R., Protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice la CEDO, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015

Udroiu M. (coord), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020

Udroiu M., Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedură penală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0849 sec.
292087348