romanian english

Alexei Barbăneagră, Petru Boloș: Doctrinal and practical approaches to corruption offences

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-11

Abstract: Preventing and combating the corruption facts, the promoting standards of ethics and integrity, must represent one of the most important objectives of justice for achieving of a legal climate meant to guide the civil and political society towards new paths of economic and social progress. Corruption is a scourge of the contemporary world, manifesting itself fully on the plan economic, administrative, legal and political, harming the normal development of relations from these fields. In order for an act of corruption to constitute a crime and, therefore, to be subject to criminal sanctions, it must meet the elements provided by the criminal law. Crimes through which corruption is committed are included in the Romanian Criminal Code in Title V “Crimes of corruption and service”, Chapter I “Crimes of corruption” [15]: “Taking bribes” (art. 289), “Bribery ”(Art. 290),“ Trafficking in influence ”(art. 291),“ Buying influence ”(art. 292),“ Deeds committed by or in connection with the members of the arbitral tribunals ”(art. 293), "Deeds committed by foreign officials or in connection with them" (art. 294). In the old Criminal Code, in a broader sense, corruption is not contained in a specific article, but we find the crimes that are limited to corruption in the current Criminal Code.

Keywords: corruption, bribery, crime, justice, official.

References

Antoniu A., Popa M., Daneș Șt., Codul penal pe înțelesul tuturor, Editura Politică, București, 1970, 463 p.

Antoniu G., Daneș Șt., Popa M., Codul penal actual comentat pe înțelesul tuturor, Editura Orizonturi, București, 2010

Barbăneagră A., (coord.), Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002. Cu toate modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudența CEDO și a instanțelor naționale), Centrul de drept al Avocaților (Tipografia Reclama SA), Chișinău, 2009

Boroi Al., Neagu N., Armonizarea legislației române cu legislația comunitară în materie de corupție, în Rev. Dreptul nr. 4/2003, pp. 117-125.

Ciuncan D., Dreptul penal al afacerilor. Pobleme teoretice, aspecte practice, Universul Juridic, București, 2012

Dobrinoiu V., Corupția în dreptul penal român, Editura Atlas Lex, București, 1995

van Bemmelen J.M., Le Droit pénal international, Printed by E.J. BRILL, Leiden, Netherlands, 1965

Dobrinoiu V., Traficarea funcției și a influenței în dreptul penal, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983

Mihai Eminescu, Opere XIII, Publicistică - 1882-1883, 1888-1889 „Timpul”, „România Liberă”, „Fîntîna Blanduziei”, Editura Academiei RSR, București, 1985

Longinescu S.G., Elemente de Drept Roman, vol. II, Editura Librăriei SOCEC & C-ie, Societate anonimă, București, 1908

Danileț C., Corupția și anticorupția în sistemul juridic, Editura C.H. Beck, București, 2009

Boroi A. (coord.), Drept penal al afacerilor, ed. a 4-a, Editura All Beck, București, 2006

Dungan P. , Medeanu T., Pașca V., Drept penal: partea specială: prezentare comparativă a noului Cod penal și a Codului penal din 1968, Vol. II, Universul Juridic, București, 2012

Dobrinoiu V., Conea N., Drept penal. Partea specială, vol. II, Editura Lumina Lex, București, 2000

Dinuică D., Guiu M.K., Luarea de mită în noul Cod penal, în Revista Universul Juridic nr. 6, iunie 2015, pp. 45-53.

Toader T., Drept penal. Partea specială, Suport de curs, Manuscris, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Drept, 2008

Diaconescu Gh., Dinuică D., Ketty-Guiu M., Bică Gh., Duvac C., Drept penal. Partea specială, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0858 sec.
292087348