romanian english

Nicoleta-Rodica Dominte, Simona-Catrinel Avarvarei: Legal-semantic Harmonies or ...

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-14

Abstract: Droit de suite or resale right – names of a property right regulated for the first time at the beginning of the twentieth century under French law, which conquered the entire area of ​​the European Union by Directive 2001/84 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art. We aim to examine in the paper the legal-semantic harmonies that can be outlined in the context of analyzing the content of the resale right, as well as the legal implications of translating this notion into the lexical imprint of identifying a right. The relevance of the global use of the French name seems to denote the universality of the concept, which results from art. 14ter of the Berne Convention on Literary and Artistic Works.

Keywords: resale right, work of art, resale, sign, painting

References

Baldwin P., The Copyright Wars. Three Centuries of Trans-Atlantic Battle, Princeton University Press, Princeton, 2014

Barrett J., An analysis of Jean-François Millet’s The Angelus and the origins of droit de suite through the multifocal lens of love, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 15, nr. 8/2020, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa093

Cave J., An Overview of the European Artist’s Resale Right Directive 2001/84/EC and its implementation in the UK via the Artist’s Resale Right Regulations 2005, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 1, nr. 4/2006, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpi051

Condeescu N. N., Haneş G. (coordonatori), Dicţionar francez-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967

Dominte N. R., Dreptul proprietăţii intelectuale. Protecţie juridică, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Ficsor M., Guide to the Copyright and Related Rights Treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, in WIPO Publication, nr. 891/2003

Garner B. A. (coordonator), Black’s Law Dictionary, ediția a VIII-a, Thomson West, Statele Unite ale Americii, 2004

Hornby A. S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, ediția a VIII-a, Oxford University Press, Oxford, 2010

Kawabata Y., Rugăciune în limba maternă, în Povestiri de ţinut în palmă, traducere de Flavius Florea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2018

Macovei I., Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

Pierce Ch. S., Collected Papers, volumul II: Elements of Logic, editat de C. Hartshorne și P. Weiss, Harvard University Press, Cambridge, 1932

Pirandello L., Teatru. Şase personaje în căutarea unui autor, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1967

Săndulescu Al. (coordonator), Dicţionar de termeni literari, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976

Seucan A. P., Drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Stănilă M., Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa să zboare, Editura Polirom, 2019

Vianu T., Studii de stilistică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1968

Vivant M., Bruguière J. M., Droit d’auteur, Dalloz, Paris, 2009Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0956 sec.
292087348