romanian english

Nicoleta-Rodica Dominte, Simona-Catrinel Avarvarei: Armonii juridico-semantice sau ...

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-14

Rezumat: Droit de suite, resale right sau drept de suită – denumiri ale unui drept patrimonial reglementat pentru prima dată la începutul secolului al XX-lea în cadrul legislaţiei franceze, care a cucerit întreg arealul Uniunii Europene prin Directiva 2001/84 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale. Ne propunem să abordăm în cadrul articolului armoniile juridico-semantice care pot fi creionate în contextul analizei conţinutului dreptului de suită, precum şi implicaţiile juridice ale traducerii acestei noţiuni devenită amprentă lexicală a identificării unui drept prin care s-a dorit atenuarea stării de pauperitate resimţită de mulţi artişti. Relevanţa utilizării globale a denumirii din limba franceză pare să denote universalitatea conceptului, care reiese din art. 14ter al Convenţiei de la Berna privind operele literare şi artistice.

Cuvinte cheie: drept de suită, operă, revânzare, semn, pictură

Referinţe

Baldwin P., The Copyright Wars. Three Centuries of Trans-Atlantic Battle, Princeton University Press, Princeton, 2014

Barrett J., An analysis of Jean-François Millet’s The Angelus and the origins of droit de suite through the multifocal lens of love, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 15, nr. 8/2020, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa093

Cave J., An Overview of the European Artist’s Resale Right Directive 2001/84/EC and its implementation in the UK via the Artist’s Resale Right Regulations 2005, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 1, nr. 4/2006, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpi051

Condeescu N. N., Haneş G. (coordonatori), Dicţionar francez-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967

Dominte N. R., Dreptul proprietăţii intelectuale. Protecţie juridică, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Ficsor M., Guide to the Copyright and Related Rights Treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, in WIPO Publication, nr. 891/2003

Garner B. A. (coordonator), Black’s Law Dictionary, ediția a VIII-a, Thomson West, Statele Unite ale Americii, 2004

Hornby A. S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, ediția a VIII-a, Oxford University Press, Oxford, 2010

Kawabata Y., Rugăciune în limba maternă, în Povestiri de ţinut în palmă, traducere de Flavius Florea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2018

Macovei I., Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

Pierce Ch. S., Collected Papers, volumul II: Elements of Logic, editat de C. Hartshorne și P. Weiss, Harvard University Press, Cambridge, 1932

Pirandello L., Teatru. Şase personaje în căutarea unui autor, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1967

Săndulescu Al. (coordonator), Dicţionar de termeni literari, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976

Seucan A. P., Drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Stănilă M., Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa să zboare, Editura Polirom, 2019

Vianu T., Studii de stilistică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1968

Vivant M., Bruguière J. M., Droit d’auteur, Dalloz, Paris, 2009Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0803 sec.
292087348