romanian english

Sorin-Claude Modreanu: Good Faith in Click-Wrap Contracts

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-12

Abstract: Law was always destined to answer all the necesities of society, making sure that there is a legal framework for the legal relationships which take place in society, that would induce certainity to the legal field. The ever faster technological evolution is a constant test for law, which has to demonstrate its capacity to adapt and always stay actual. Thus, in a society with 4.9 billions of internet users (62% of the entire population) it is only natural that interractions between law and internet are more frequent and important. In this article we analyze one of the most used remote contracts concluded through the internet, which is the click-wrap contract, in which the consent is expressed simply by clicking on an icon. Such, the way that the general contractual principle of good faith works in such legal acts, what are its effects and how it applies in this situation are of interest.

Keywords: internet; click-wrap contracts; the principle of good faith; adapt; effects

Referinţe

Adam I., Adam A.R., Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligaţii, Titlurile I-VIII (art. 1164-1649), Comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016

Aristotel, Politica, Cartea I, Redactor Nicolae Năstase, Editura Antet, Oradea, 1996

Baias F.A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ediţia a 2a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Bărbieru C.-N., Dariescu C., Fişe de drept internaţional privat, Colecţia Examene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Ciucă V.M., Bona fides într-o nouă hermeneutică, în volumul Simpozionului „Disponibilităţi creative în lume”, Societatea „Vasile Pogor”, Iaşi, 2009

Dariescu C., Fundamentele dreptului internaţional privat, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Deleanu I., Deleanu S., Mică enciclopedie a dreptului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000

Gărăiman D., De la contractul clasic la contractul electronic, în Codul civil român între tradiţie şi reformă la 140 de ani de aplicare, în Revista Ştiinţe Juridice, 2006

Gherasim D., Buna-credinţă, p. 34, 35, apud Baias F.A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Jaroszek A., European online marketplace – new measures for consumer protection against „old conflict of laws rules”, în Masaryk University Journal of Law and Technology, 2015; DOI https://doi.org/10.5817/MUJLT2015-1-3

Leaua I.-C., prelegerea Noile tehnologii şi frontiere ale principiului legalităţii, intervenţie în cadrul Conferinţei Naţionale Ipostaze ale principiului legalităţii în dreptul naţional şi european, 29.10.2021

Péloquin L., Assié C.K., Droit contractuel – La lettre d’intention, în La Revue juridique Thémis (Québec), vol. 40, nr. 1/2016, pp. 192-193, apud Floare M., Buna şi reaua-credinţă în negocierea şi executarea contractelor de drept comun, în noul cod civil şi în dreptul comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Drept civil. Obligaţiile, Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Pop L., Tratat de drept civil. Obligaţiile, volumul al II-lea, Contractul, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2009

The Honorable Mr. Justice Steyn, The Role of Good Faith and Fair Dealing in Contract Law: A Hair-Shirt Philosophy?, The Royal Bank of Scotland Lecture, 1991, Oxford, published by arrangement with Mr Justice Steyn and the Royal Bank of Scotland

Tisseyre S., Le rôle de la bonne foi en droit des contrats, Essai d’analyse à la lumière du droit anglais et du droit européen, Editura Presses Universitaires d’Aix Marseille, Aix-en-Provence, 2012

Ungureanu C.T., Contractul electronic, Revista Dreptul, nr. 9, 2015

Ungureanu C.T., Drept internaţional privat european în raporturi de comerţ internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021

Ungureanu C.T., Implicaţiile internetului în viaţa juridică, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe Juridice, nr. II, 2017

Zacks E.A., The restatement (Second) of contracts § 211 : Unfulfilled expectations and the future of modern standardized consumer contracts, în Wayne State University Law School Legal Studies Research paper series no. 2016-14


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0848 sec.
292087348