romanian english

Sorin-Claude Modreanu: Buna-credinţă în contractele click-wrap

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-12

Rezumat: Dreptul a avut dintotdeauna menirea de a răspunde necesităţilor societăţii, asigurând un cadru normativ raporturilor juridice desfăşurate în societate, care să imprime siguranţă circuitului civil. Evoluţia din ce în ce mai rapidă a tehnologiei reprezintă o provocare constantă pentru drept, care trebuie să-şi demonstreze capacitatea de adaptare şi să fie întotdeauna actual. Aşadar, într-o societate cu 4,9 miliarde de utilizatori internet (62% din întreaga populaţie) este firesc faptul că interacţiunile dintre drept şi internet sunt tot mai dese şi mai importante. În prezentul articol este analizat unul dintre cele mai utilizate contracte încheiate prin intermediul internetului, şi anume contractul de tip click-wrap, în care consimţământul este exprimat prin simpla apăsare a unei căsuţe. Astfel, este de interes modul în care funcţionează principiul general al bunei-credinţe din materia contractuală în astfel de acte juridice, ce efecte are acesta din urmă şi cum se aplică în această situaţie.

Cuvinte-cheie: internet; contracte de tip click-wrap; principiul bunei-credinţe; adaptare; efecte

Referinţe

Adam I., Adam A.R., Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligaţii, Titlurile I-VIII (art. 1164-1649), Comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016

Aristotel, Politica, Cartea I, Redactor Nicolae Năstase, Editura Antet, Oradea, 1996

Baias F.A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ediţia a 2a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Bărbieru C.-N., Dariescu C., Fişe de drept internaţional privat, Colecţia Examene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Ciucă V.M., Bona fides într-o nouă hermeneutică, în volumul Simpozionului „Disponibilităţi creative în lume”, Societatea „Vasile Pogor”, Iaşi, 2009

Dariescu C., Fundamentele dreptului internaţional privat, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Deleanu I., Deleanu S., Mică enciclopedie a dreptului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000

Gărăiman D., De la contractul clasic la contractul electronic, în Codul civil român între tradiţie şi reformă la 140 de ani de aplicare, în Revista Ştiinţe Juridice, 2006

Gherasim D., Buna-credinţă, p. 34, 35, apud Baias F.A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Jaroszek A., European online marketplace – new measures for consumer protection against „old conflict of laws rules”, în Masaryk University Journal of Law and Technology, 2015; DOI https://doi.org/10.5817/MUJLT2015-1-3

Leaua I.-C., prelegerea Noile tehnologii şi frontiere ale principiului legalităţii, intervenţie în cadrul Conferinţei Naţionale Ipostaze ale principiului legalităţii în dreptul naţional şi european, 29.10.2021

Péloquin L., Assié C.K., Droit contractuel – La lettre d’intention, în La Revue juridique Thémis (Québec), vol. 40, nr. 1/2016, pp. 192-193, apud Floare M., Buna şi reaua-credinţă în negocierea şi executarea contractelor de drept comun, în noul cod civil şi în dreptul comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Drept civil. Obligaţiile, Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Pop L., Tratat de drept civil. Obligaţiile, volumul al II-lea, Contractul, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2009

The Honorable Mr. Justice Steyn, The Role of Good Faith and Fair Dealing in Contract Law: A Hair-Shirt Philosophy?, The Royal Bank of Scotland Lecture, 1991, Oxford, published by arrangement with Mr Justice Steyn and the Royal Bank of Scotland

Tisseyre S., Le rôle de la bonne foi en droit des contrats, Essai d’analyse à la lumière du droit anglais et du droit européen, Editura Presses Universitaires d’Aix Marseille, Aix-en-Provence, 2012

Ungureanu C.T., Contractul electronic, Revista Dreptul, nr. 9, 2015

Ungureanu C.T., Drept internaţional privat european în raporturi de comerţ internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021

Ungureanu C.T., Implicaţiile internetului în viaţa juridică, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe Juridice, nr. II, 2017

Zacks E.A., The restatement (Second) of contracts § 211 : Unfulfilled expectations and the future of modern standardized consumer contracts, în Wayne State University Law School Legal Studies Research paper series no. 2016-14


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348