romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXIII, s. III d, 1987

STUDII

GRIGORE GR. THEODORU — Asistenţa juridică, importantă garanţie pen­tru realizarea dreptului de apărare în procesul penal

5

MIHAI JACOTĂ, IOAN MACOVEI — Consideraţii pe marginea unor hotărîri judecătoreşti pronunţate în străinătate în cauze privind statutul personal al românilor

17

ARTICOLE ŞI DISCUŢII

GENOVEVA VRABIE — Caracteristici ale sistemului dreptului socialist român în etapa actuală şi reflectarea lor pe planul cercetărilor juridice

29

CONSTANTIN ZOTTA — Sensurile filosofico-sociale ale relaţiei obiectiv-subiectiv în procesul de creare a dreptului

41

GH. LUPU, VASILE LUPU — Fundamentul şi finalitatea răspunderii juridice

51

GH. PITICARI — Unele aspecte ale recunoaşterii paternităţii

58

MARIA ZOLYNEAK — Cu privire la aplicarea şi executarea măsurii educative a trimiterii în şcoala specială de muncă şi reeducare

63

O. LOGHIN — Probleme privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului

73

AUREL CIOPRAGA — Tactica audierii participanţilor la procesul penal, psihologia generală şi psihologia judiciară: interferenţe

81

CONSTANTIN ANDRONOVICI — On the impact of present-day interna­ţional relations on the formation and efficiency of the rules of International law

89

RECENZII

95

In memoriam loan Iavorschi (1910—1986).

103


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0871 sec.
292087348