romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXII, s. III d, 1986

STUDII

GRIGORE GR. THEODORU — Consideraţii asupra unor dispoziţii care reglementează judecata penală în prima instanţă- Considérations sur quelques régles du jugement pénal en première instance

5

D. RADU, GH. FILIP — Sarcinile şi răspunderea materială a jurisconsultilor. Aspecte teoretice şi practice - La responsabilité matérielle des jurisconsults. Aspects théoriques et pratiques.

21

ARTICOLE ŞI DISCUŢII

MIHAI JACOTĂ, IOAN MACOVEI — O problemă de competenţă a instan­ţelor în dreptul internaţional privat

31

OCTAVIAN LOGHIN — În legătură cu latura subiectivă a furtului

39

DUMITRU MACOVEI, MARIAN ENACHE — Executarea hotărîrilor prin care s-a dispus reintegrarea în munca şi plata despăgubirilor

45

CONSTANTIN ANDRONOVICI — On the free exploration and use of the moon and other celestial bodies for exclusively peaceful purposes

55

C. ZOTTA — Etapa enciclopedică în constituirea teoriei generale a statului şi dreptului

63

AUREL CIOPRAGA — Însemnări pe marginea psihologiei învinuitului sau inculpatului

71

FLORIN SAVA, ŞTEFAN RĂUSCHI — Obligaţia de executare a contractu­lui economic

75

GHEORGHE LUPU, GHEORGHE FILIP — Contribuţia lui Simion Bărnuţiu la fundamentarea învăţămîntului juridic din România

81

RECENZII

91


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0871 sec.
292087348