romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXVIII, s. III d, 1982

MARIA DVORACEK ―Gînduri privind unele aspecte ale vieţii şi activităţii lui Nicolae Titulescu

1

STUDII

GRIGORE GR. THEODORU, MARIA ZOLYNEAK, IOAN IACOB, NARCIS GIURGIU — Răspunderea penală a minorilor şi a tinerilor în lumina politicii Partidului Comunist Român de prevenire şi combatere a infracţiunilor

19

JULIETA MANOLIU şi IOAN MACOVEI — Despre transmiterea prin moştenire a terenurilor agricole aparţinînd persoanelor fizice

35

DISCUŢII

MIHAI JACOTĂ— La réglementation internationale de la vente commerciale

51

OCTAVIAN LOGHIN — Cu privire la formele agravate praeterintenţionate ale unor infracţiuni

63

GHEORGHE FILIP — Ocrotirea, educarea şi afirmarea tineretului muncitor în cadrul raporturilor juridice de muncă

69

CONSTANTIN ZOTTA — Relativitatea unor consideraţii cu privire la raportul juridic

75

RECENZII

87


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0831 sec.
292087348