romanian english

Anale UAIC, Tomul XXIV, s. III d, 1978

GR. GR. THEODORU — Ştiinţa dreptului penal român şi sarcinile ei actuale

5

DESPINA STRUGARIU, ŞT. RĂUSCHI, FL. SAVA - Aspecte ale democraţiei coopera­tiste în unităţile agricole din judeţul Iaşi

15

M. JACOTĂ — Contractul de furnizare de mărfuri în vederea exportului. Raporturile dintre întreprinderile de comerţ exterior şi întreprinderile producătoare

29

RENÉE SANILEVICI — Noţiunea de daune materiale şi criteriile stabilirii lor în ca­zurile de vătămare a sănătăţii

35

PETER ARENS—Evaluarea judiciară a pagubelor cauzate prin vătămarea corporală în dreptul german

45

D. MACOVEI — Unele observaţii privind locaţiunea ca accesoriu a contractului indivi­dual de muncă

55

MARIA DVORACEK — Modificările aduse legii de organizare şi funcţionare a Consiliilor populare — expresie a îmbinării raporturilor între organele centrale şi conducerea de stat pe plan local

61

O. LOGHIN — Raportul juridic penal şi răspunderea penală

69

A. CIOPRAGA — Aprecierea mărturiilor concordante precum şi a celor contradictorii

73

P. ANDREI şi GH. FILIP — Reflectarea unor concepţii sociologice moderne în actu­ala legislaţie a muncii

79

T. PLĂEŞU — Unele aspecte privind revizuirea pentru inconciliabilitatea hotărîrilor penale

83

GH. LUPU — Răspunderea civilă delictuală — mijloc legal de ocrotire a persoanei.

88

FL. SAVA şi ŞT. RĂUSCHI — Conţinutul obligaţiei de a contracta ca obiect al neînţelegerilor precontractuale

92

PAUL OLCESCU — Deplinele puteri în negocierea tratatelor internaţionale.

96

CONSTANTIN ANDRONOVICI — Réflexions sur la solution pacifique des différends dans le cadre des organisations internationales.

102

ELENA PIPERNEA — Preşedintele de Republică în sistemul constituţional francez

105

DUMITRU RADU şi FLORIN SAVA — Implicaţii ale raporturilor de familie în legislaţia locativă

111

PAUL OLCESCU — Semnarea tratatelor internaţionale

123

CORESPONDENŢĂ DIN FREIBURG

127

CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE

128

RECENZII.

131


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0861 sec.
292087348