romanian english

Anale UAIC, Tomul IV, s. III, 1958

G.ISTRATE - Iorgu Iordan la a șaptezecea aniversare

I-VI

M. PETRESCU-DÎMBOVIȚA, M. DINU și E.M. BOLD - Cercetări arheologice în Podișul central moldovenesc. II. Subregiunea Stemnic-Racova și valea Bîrladului superior între Buhăiești și Vaslui

1-30

NICOLAE GOSTAR - Două inscripții mezerziene

31- 48

GH. PLATON - Cu privire la pribegirea Iocuitorilor din Moldova în anul 1834

49- 60

I. DAVIDSOHN - Falsificarea revizionistă a învățăturii marxist-leniniste despre stat și dictatura proletariatului

61- 86

EM. PETROVICI - Etimologia hidronimului Siul

87- 90

G. ISTRATE - Probleme de limbă în variantele unor poezii ale lui Coșbuc

91-108

ST. GIOSU - Limba în opera lui Dimitrie Cantemir

109-152

V. PAVELCU - Echilibrarea neuropsihică la copil

153-158

ȘTEFAN BÎRSĂNESCU - Din experiența unui curs facultativ de pedagogie pentru inginerii industriali și agronomi

159-170

NICOLAI ȚAȚOMIR - Aspecte noi ale problemei securității frontierelor aeriene

171-190

I. BENDITER - Natura juridică și clasificarea actelor organelor locale ale puterii de stat

191-204

NOTE

M. ZDRENGHEA, În legătură cu topica obiectului direct și a celui indirect

205-210

AURELIA STAN - Nume de persoane feminine în valea Sebeșului (Alba)

211-214

D. FLOREA-RARIȘTE – Contribuția lui Simion Florea Marian la cunoașterea și studiul limbii romîne

215-222

ION TIBA – Portretul în proza artistică a lui Delavrancea

223-230

M. TODOSIA și E. MARIN – Concepția economică a lui G. Apostoleanu, profesor de economie politică la Academia MIhaileană

231-235


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0751 sec.
292087348