romanian english

Laura Stănilă: Articolul 151 Cod Penal – O încălcare a principiului personalităţii răspunderii penale?

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-13

Rezumat: Încă de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal al României, art. 151 C.pen. a dat naştere unor discuţii în literatura de specialitate. Văzut ca un text menit să contracareze manevrele de eludare a răspunderii penale de către persoanele juridice prin diverse tehnici şi metode de transferuri economico‑fiscale, art. 151 C.pen. a fost inspirat de prevederile art. 11 alin.(8) C.pen. portughez dar şi de art. 29‑32 din Decretul‑lege italian nr. 231/2001 privind răspunderea administrativ‑penală a persoanelor juridice. În ciuda bunelor intenţii ale legiuitorului român, pe de o parte, textul rămâne, din păcate, perfectibil, iar pe de altă parte, poate provoca o dezbatere interesantă privind respectarea principiului personalităţii răspunderii penale a persoanei juridice. Prezentul articol urmăreşte să dezbată ambele aspecte, de formă şi de fond, privind art. 151 C.pen.

Cuvinte-cheie: principiul răspunderii penale personale, persoana juridică, răspunderea penală a persoanei juridice, fuziune, divizare

Referinţe

Baho Fernandez, M., Feijoo Sanchez, B.J., Gomez‑Jara Diez, C., Tratado de la responsabilidad penal de las personaj juridicas, Thomson Reuters, 2012.

Čentéš J., L’orko J., „Criminal liability of legal persons in the Slovak Republic”, în Studia Prawnoustrojowe, nr. 42/2018 [Online]

CERCLA Successor Liability: Theories of Liability, Findlaw, 2018 [Online]

CMS Law‑Now, The CEE Guide to the Criminal Liability of Corporate Entities, 2021 [Online]

Datsiuk V., Nesterova I., Sustainability Issues of Business Security in Ukraine: Risk Factors of the Corporate Criminal Liability, în Teisė, vol. 116/2020, DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2019.116.8

De Smet K., Jassens E., Criminal Liability of Legal Entities under Belgian Law, în Compliance Elliance Journal, vol. 5, nr. 2/2019, [Online]

Faure M., Göcze C., Jiang M., Tackling Environmental Crime sunder EU Law: The Liability of Companies in the ontext of Corporate Mergers and Aquisitions, European Parliament's Committee on Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 2021

Guiu M.K., Comentariu la art. 151, în G. Antoniu (coord.), Explicaţii preliminare ale noului Cod Penal. Vol. II. Art. 53‑187, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Kalintiri A., „Revisiting Parental Liability in EU Competition Law”, în European Law Review, vol. 43 issue 2/2018,

La Rocca L., „The controversial issue of the parent company liability for the violation of EC competition rules by the subsidiary”, în European Competition Law Review, Vol. 32 nr. 2/2011

Laufer W.S., „The Missing Account of Progressive Corporate Criminal Law”, în New York University Journal of Law and Business, Vol. 14, nr. 1/2017, [Online]

Leupold B., „Effective enforcement of EU competition law going too far? Recent case law on the presumption of parental liability”, în European Competition Law Review, Vol. 34, nr. 11/2013

Lohner A., Behr N., Corporate Liability in Germany, Global Compliance News, 2022, [Online]

Mareş M., Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării pedepselor, 8 februarie 2018, www.juridice.ro.

Moyne E., Haeri, N., Pouradier‑Duteil, H., What is dead may never die: transfer of criminal liability from absorbed company to absorbing company following a merger, International Bar Association, 2020, [Online]

Nommick C., „Transfer of Criminal Liability in Merger transactions: A Major Reversal of Case Law”, în Soulier Avocats, 2021, [Online]

OECD, Promoting Integrity through the Reform of the Administrative Penalty System of Bulgaria: Building a Comprehensive and Coherent Legal Framework, 2022, https://doi.org/10.1787/1be9905a‑en.

Oehmichen A., Bier N., Business Crime and Investigations in Germany: Overview, Thomson Reuters Practical Law, 2021 [Online]

Oswald, L.J., Schipani, C.A., „CERCLA and the ”Erosion” of Traditional Corporate Law Doctrine, în Northwestern Law Review, vol. 86, nr. 2/1992, [Online]

Reilly M.T., „Making Sense of Successor Liability”, în Hofstra Law Review, vol. 31/2003, pp. 764‑783, [Online]

Squire D.H., Ingram I.P., Frost Jr., D.J., „Corporate Successor Liability under CERCLA: Who's Next”, în SMU Law Review, vol. 43, nr. 3/1989 [Online]

Stănilă L.M., Drept penal. Partea generală II. Curs universitar, ed. a II‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021.

Stănilă L.M., „Principiul legalităţii: de la lex scripta la lex certa” în Analele Universităţii de Vest Timişoara, seria Drept, nr. 2/2018, pp. 61‑79.

Stănilă L.M., „To comply or not to comply. Despre valenţele obligaţiei de conformitate în dreptul penal. Conexiuni cu răspunderea penală a persoanei juridice, în Revista de drept penal al afacerilor, nr. 1 /2021.

Taylor J. Phillips, „The Federal Common Law of Successor Liability and the Foreign Corrupt Practices Act”, în Wm. & Mary Bus. Law Review, nr. 89/2015, [Online]

Tiedemann K., Business‑Related Criminal Law in Europe: A Critical Inventory (trad. de Edgardo Rotman), University of Miami International and Comparative Law Review, Vol. 20, nr. 2/2013[Online]

Trandafir A.R., Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice, în Trandafir A.R., Lazăr G. Al. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021.

Venegoni A., Růžička, M., Training Handbook on: Liability of Legal Persons for Czech Law Enforcement Agencies, Council of Europe, Norway Grants, Programme Area 25: Capacity building and Institutional Cooperation between Beneficiary State and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities, ECCU‑ACAMOL‑CZ‑TP5/2015, 2015, [Online]

Vodyanyk S., Ukraine: Criminal Responsibility for Legal Entities Introduced, Library of Congress, 2013, [Online]


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0821 sec.
292087348