romanian english

Andrei Nastas, Lucia Rusu: Unele particularităţi specifice prevenirii, investigării şi combaterii infracţiunilor comise de persoanele juridice

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-14

Rezumat: Tendinţa de a recunoaşte persoana juridică în calitate de subiect al infracţiunii şi, respectiv a răspunderii penale a primit un imbold şi o dezvoltare în mai multe state, în mare parte, din necesitatea de a mări nivelul protecţiei juridice a concurenţei de bună‑credinţă, a drepturilor consumatorilor, a mediului înconjurător, a securităţii muncii etc. Odată cu trecerea la economia de piaţă rolul persoanelor juridice a crescut enorm. În condiţiile unei concurenţe dure lupta pentru dominare pe pieţele de desfacere, persoanele juridice cu diferite forme de organizare juridică săvârşesc, de facto, multiple fapte care nimeresc sub incidenţa legii penale. Din acest considerent, în doctrina de drept tot mai frecvent apar întrebări referitoare la protejarea drepturilor şi intereselor persoanei, a societăţii, a statului, a sistemului economic, a mediului înconjurător etc. de faptele infracţionale comise de persoanele juridice. Actualmente, legislaţia penală referitoare la răspunderea persoanelor juridice rămâne restantă în raport cu dezvoltarea dinamică a sferei economice a societăţii. Drept confirmare a acestui fapt pot servi cercetările criminologice care evidenţiază o creştere stabilă a numărului de infracţiuni comise de către persoanele juridice. Aceasta ne vorbeşte despre faptul că sancţiunile prevăzute de normele de drept penal pentru faptele ilegale comise de persoanele juridice nu constituie o piedică în calea activităţii social‑periculoase şi infracţionale a acestora, în special din considerentul că beneficiul, venitul obţinut de multiple ori depăşeşte sumele amenzilor achitate. Or, relevanţa unui studiu în materia particularităţilor prevenirii, investigării şi combaterii infracţiunilor comise de persoanele juridice este determinată de evoluţia continuă a instituţiei răspunderii penale a persoanelor juridice.

Cuvinte‑cheie: persoană juridică, răspundere penală, economie de piaţă, legislaţie penală, sancţiuni penale, reglementare, subiect al infracţiunii, particularităţi, reglementări normative, componenţă de infracţiune

Referințe

Bîrsan C., Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

Ilie A. R., Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011

Jurma A., Persoana juridică – subiect al răspunderii penale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

Lazăr G. A., Sistemul sancţionator aplicabil persoanelor juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Streteanu F., Chiriţă R. Răspunderea penală a persoanei juridice, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

Trandafir A. R. Răspunderea penală a persoanei juridice. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020.

Антонова Е. Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России. Диссертация кандидата юридических наук. М., 2003

Никофоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. Издательство АО «Центр ЮрИнфор». М., 2003


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0915 sec.
292087348