romanian english

Violeta Stratan: Despre vitalitatea persoanelor juridice în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-20

Rezumat: Posibilitatea persoanelor juridice de invoca drepturi fundamentale prevăzute şi protejate de CEDO nu poate fi pusă, în prezent, sub semnul îndoielii. Un tur de orizont rapid al jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg relevă numeroase cazuri în care persoane juridice s‑au prevalat de drepturi fundamentale ataşate accesului la justiţie şi funcţionării acesteia, libertăţilor de expresie, de religie, de întrunire şi asociere, sau protecţiei proprietăţii. Studiul de faţă îşi propune analiza unor cereri similare recente, formulate de persoane juridice de naţionalitate română, care să permită trecerea în revistă a argumentelor pro sau contra recunoaşterii calităţii de titular de drepturi fundamentale în beneficiul persoanei juridice şi, totodată, creionarea limitelor asociate acestei recunoaşteri.

Cuvinte-cheie: drepturi fundamentale, proces echitabil, liberate de asociere, libertate de exprimare, protecţia proprietăţii

Referințe

Adriantsimbazovina J., Les personnes morales devant la Cour Européene des Droits de l’Homme, în X. Bioy (ed.), La personnalité juridique, Presses de l’Université Toulouse, 1er capitole, 2018

Dopplinger L., „Legal Persons as Bearers of Rights Under the ECHR”, în University Of Vienna Law Review, vol. 5, nr. 1/2021

Edelmann B., „La Cour européenne des droits de l’homme et l’homme du marché”, în Recueil Dalloz, nr. 13/2011

Isiksel T., „Corporate Human Rights Claims under the ECHR”, în Georgetown Law, vol. 17/2019

Isiksel T., „The Rights of Man and the Rights of the Man‑Made: Corporations and Human Rights”, în Human Rights Quarterly, vol. 38, nr. 2/2016

Loiseau G., „Des droits humains pour les personnes non humaines” în Recueil Dalloz nr. 37/2011

Rainey B.,  McCormick, P., Ovey, C., The European Convention on Human Rights, 8th Edition, Oxford University Press, 2021

Rivero J., „Rapport de synthèse”, în Révue internationale de droit comparé, vol. 32, nr. 2/1981

Sudre F., Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Polirom, 2006

Wester‑Ouisse V., „Dérives antropomorphiques de la personnalité morale: ascendances et influences”, în  JCP G‑ La Semaine juridique‑ édition générale, nr. 16/2009Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0810 sec.
292087348