romanian english

Marius-Ioan Floare: Repere istorice în evoluţia personalităţii juridice a instituţiilor medicale

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-19

Rezumat: Organizarea juridică a activităţilor medicale a evoluat pe parcursul istoriei dreptului european, o dată cu importanţa şi semnificaţia socială şi economică a acestor activităţi. În prezenta lucrare, folosind preponderent metoda istorică, vom examina câteva repere fundamentale în organizarea ca persoane juridice a instituţiilor cu activitate medicală, pe care le vom numi generic spitale. Luând ca punct originar perioada romană vom discuta, dintr‑o perspectivă modernă a caracteristicilor esenţiale ale unei persoane juridice (patrimoniu distinct, organizare proprie, scop specific), evoluţia acestor persoane juridice cu scop medical. Datorită întinderii reduse a prezentei lucrări, ne vom limita la spaţiul juridic european şi la câteva evoluţii semnificative în planul instituţiilor medicale cu personalitate juridică.

Cuvinte‑cheie: instituţii medicale, istoria dreptului, personalitate juridică, evoluţie

Referinţe

Brasher S.M., Hospitals and charity – Religious culture and civic life in medieval northern Italy, Manchester University Press, Manchester, 2017

Bynum W., The History of Medicine – A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2008, DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780199215430.001.0001

Cook H.J., Medicine in Western Europe în M. Jackson (ed.), A Global History of Medicine, Oxford University Press, Oxford, 2018

Dross F., Their Daily Bread: Managing Hospital Finances in Early Modern Germany în L. Abreu, S. Sheard (eds.), Hospital Life – Theory and Practice From the Medieval to the Modern, Peter Lang, Bern, 2013

Floare M.I., „A Brief Overview on the Historical Beginnings of Health Law in the Broader Context of Private Law" în Studia Universitatis Babeş‑Bolyai – Iurisprudentia nr. 4/2019, DOI: https://doi.org/10.24193/SUBBiur.64(2019).4.6

Kelly K., The History of Medicine – Early Civilizations: Prehistoric Times to 500 C.E., Facts on File, New York, 2009

Leca A., Lunel A., Sanchez S., Histoire du Droit de la Santé, Les Études Hospitalières Éditions, Bordeaux, 2014

Lindemann M., Medicine and Society in Early Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1993

Magner L.N.,  A History of Medicine, Second edition, Taylor&Francis, Boca Raton, 2005

Park K., Medicine and Society in Medieval Europe, 500‑1500,  în A. Wear (ed.), Medicine in Society – Historical Essays, Cambridge University Press, Cambridge, 1992

Risse G.B., Mending Bodies, Saving Souls – A History of Hospitals, Oxford University Press, Oxford, 1999

Ziegler T.A., Medieval Healthcare and the Rise of Charitable Institutions – The History of the Municipal Hospital, Palgrave Macmillan, Cham, 2018, https://doi.org/10.1007/978‑3‑030‑02056‑9Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0688 sec.
292087348