romanian english

Marius Cosmin Macovei: Persoana juridică afiliată: aspecte legale şi jurisprudenţiale în dreptul european şi dreptul naţional

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-22

Rezumat: Persoană afiliată reprezintă un avatar al persoanei juridice care a generat şi în continuare generează diferite interpretări ale dispoziţiilor legislaţiei fiscale, din punct de vedere juridic şi economic, din cauza relaţiilor de natură subiectivă pe care le are cu alte persoane pe care le controlează în mod direct sau indirect. Acest ipostază este prevăzută în contextul preţurilor de transfer la care persoana juridică este obligată să îşi realizeze activitatea, respectiv vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, atât faţă de persoanele afiliate, cât şi faţă de persoane independente, atunci când îşi transferă veniturile impozabile între diverse state pentru optimizarea impozitului efectiv. Astfel, în prezenta lucrare vor fi expuse situaţiile de afiliere ale persoanei juridice şi procedura preţurilor de transfer din cadrul relaţiei de afiliere.

Cuvinte‑cheie: persoană juridică, persoană afiliată, drept european, drept fiscal, preţuri de transfer

Referinţe

Costea, I. M., Fiscalitate europeană, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

Duca, E., Codul fiscal comentat şi adnotat, Colecţia Coduri Adnotate, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Malherbe, Ph., Elemente de drept fiscal internaţional, control ştiinţific şi revizie traducere de M. Buliga, M. Cotruţ, R. Bufan, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0868 sec.
292087348